Social media in de kerk

De basis van de communicatie van een gemeente is de aanwezigheid van een goede website. Vervolgens kan je met onder meer social media proberen mensen verder vertrouwd te maken met je site. Dat vertelde Theo Brand van de Oosterkerk in Zwolle. Theo is in het dagelijks leven journalist en is tevens als ouderling verbonden aan de Zwolse wijk.

Hij was gevraagd om de ervaringen in Zwolle toe te lichten met de inzet van social media. Hij vertelde hoe men in Zwolle simpelweg was begonnen twitter, facebook en instagram in te zetten. Je laat in eerste instantie je eigen mensen zien wat er gebeurt, zo vertelde Theo Brand. Het is goed om als kerk zichtbaar te zijn op social media tussen allerlei andere instellingen. Mensen waarderen het als ze tussen de bedrijven en berichten ook hun eigen kerk gewaar worden. 

Nadat de kerk in Zwolle het idee opvatte sociale media te gebruiken is men eenvoudig aan de slag gegaan. Het is deels een opzet van trial en error, aldus Theo Brand. ‘We bereiken mensen die we anders niet zien. En af en toe wordt een bericht door een lokaal medium overgenomen’. Een medewerker zet geregeld een nieuw bericht op de sociale media. En journalistiek denkende mensen zetten series uit op de website, waaruit men later weer quotes neemt voor de social media. Zo is aan alle Zwolse predikanten een favoriete zin gevraagd uit de Bijbel en de verhalen die dat opleverde zijn geplaatst in het kader van de verschijning van de NBV21. Een enkele keer koopt de kerk in Zwolle speciale attentiewaarde op de social media; dat kost een paar tientjes en dat levert direct honderden extra hits op.

Theo vertelde  dat men in de piekperiode van het coronavirus in Zwolle bewust de digitale middelen heeft ingezet. Er was zelfs zoiets als een gezamenlijk digitaal koffiedrinken. Mensen logden in voor een live-stream, schonken thuis hun eigen koffie in en werden digitaal verdeeld over diverse zoom-units, waar een gespreksleider de onderlinge gesprekken begeleidde.

Op de vraag of andere gemeenten ervaring hebben met sociale media reageerden enkele classisleden. De Sionskerk in Zwolle maakt een filmpje voor elke dienst. Dronten en Wijhe zetten facebook in. Hasselt gebruikt een speciale app donkey mobile.

Ketenomkering

Klaas van der Kamp hield een inleiding parallel aan Theo Brand over de communicatie van de gemeente in meer algemene zin (klik hier voor zijn verhaal). Hij pleitte voor een ketenomkering, waarbij niet de kerk de agenda bepaalt, maar de samenleving. Je kunt vervolgens als kerk dat thema oppakken en er een theologische duiding aan geven. Hij noemde het voorbeeld van RTV-Oost, die de classispredikant vroeg om een reactie op het nieuwe uitstrooiveld van het crematorium waar de grasmat van FC Twente is gebruikt. Je kunt daar begrip voor opbrengen en vervolgens uitleggen hoe Kübler-Ross over rouw heeft gesproken. In Enschede probeert men volgens het principe van 'de kerk binnenstebuiten' te werken. Als lector neemt men bijvoorbeeld niet iemand die in de kerk de Schriften opent, maar iemand die via een digitale verbinding vanuit huis de tekst voorleest. Iemand uit de stad zegt de gemeente het woord aan.

De pastores in Dronten hebben speciale mediatraining gekregen om met de digitale media vertrouwd te raken. De pastores werken er bijvoorbeeld met de mentimeter. Het is opvallend hoe persoonlijk mensen daarop reageren. Je komt blijkbaar als medium anders binnen in de huizen dan wanneer je driehonderd mensen in een kerkgebouw aanspreekt. Het is goed je daar als pastor bewust van te zijn en op de goede manier te reageren op de soms wel heel openhartige ontboezemingen van mensen.

Vierjaarlijkse bezoeken

Ard Postma uit Zwartsluis stelde voor om afgevaardigden naar de classis in de gelegenheid te stellen de classispredikant te laten vergezellen tijdens zijn vierjaarlijkse bezoeken aan de kerkenraden. Komende tijd wordt geëxperimenteerd in enkele plaatsen met die classisleden die dat wensen. (Naschrift: classisleden die dat wensen, kunnen zich melden bij k.vanderkamp@protestantsekerk.nl; de geplande bezoeken zijn te vinden onder deze knop, men kan daar een concrete plaats uitkiezen en zich aanmelden bij de classispredikant). 

Benoemingen

De classicale vergadering is ds. Oane Reitsma uit Enschede benoemd als lid van de generale synode in plaats van ouderling Gert van Tol uit Rouveen. Gert van Tol treedt om gezondheidsredenen terug. Reitsma werd ook benoemd als afgevaardigde vanuit de regio Enschede in de classicale vergadering van Overijssel-Flevoland. Verder werden als classisafgevaardigden benoemd: diaken Hans Roelofs uit Rijssen, ouderling Anke de Boer uit Goor en ouderling Miny Pelleboer-Troost van Kampereiland. Opnieuw herkozen werden Jan Kippers (Almelo), ds. Wilbert Dekker (Kampen), diaken Ard Postma (Zwartsluis) en ds. Liekele Hoekstra (Nieuwleusen).  Ds. Arjen van der Spek van de gereformeerde kerk uit Zwartsluis werd benoemd als lid van het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken.

Foto's: 
Boven v.l.n.r. Jonathan Stam, Wilbert Dekker en Theo Brand boven een app die Jonathan demonstreert. 
Onder v.l.n.r. Martje Veenstra uit Wijhe en Karolien Zwerver uit Dronten vormen samen de stemcommissie.