Digitale verkenning over toekomstgericht kerk-zijn

‘Toekomstgericht kerk-zijn’ is het thema van de digitale ontmoeting op maandag 21 juni om 14.00 uur. Predikanten en andere ambtsdragers uit Overijssel-Flevoland gaan in gesprek met Klaas van der Kamp, de classispredikant. Men kan zich inmiddels niet meer opgeven voor de bijeenkomst, wel kan men nog een mail sturen om interesse te uiten en afhankelijk van de reacties wordt er een tweede moment 's ochtends aangeboden (11.00 uur) of men krijgt toegang tot enkele bestanden met nadere informatie. Wie interesse heeft kan dus nog steeds een mailtje sturen (k.vanderkamp@protestantsekerk.nl). Het digitale gesprek om twee uur - voor wie een bevestiging van deelname heeft gekregen - duurt vijf kwartier. Het gaat om een eerste vingeroefening van een thema dat na de zomer uitvoerig op de agenda terugkeert.

Het thema ‘toekomstgericht kerk-zijn’ sluit aan bij het kerkbreed gesprek dat de dienstenorganisatie organiseert in het seizoen 2021-2022. Het is de bedoeling dat mensen vanuit Utrecht in samenwerking met de classes na de zomer gesprekken voeren op diverse niveaus over dit thema. In de digitale ontmoeting van 21 juni blikken we vooruit en kijken we hoe je er als plaatselijke gemeente op kunt inspelen.

De dienstenorganisatie heeft een interne notitie uitgebracht waarin het kerkbrede gesprek in de grondverf wordt gezet. Men denkt bij het thema aan de volgende onderliggende onderwerpen: Levend geloof, Kerk naar buiten gericht, Jonge generaties voorop, Leiding geven aan verandering, Samen lichter kerk-zijn. De thema’s zijn niet bedoeld als programma vanuit Utrecht, maar als beweging die tot zijn recht komt als diverse gemeenten er een eigen vertaalslag aan geven. Hoe doe je dat? Waar moet je op letten? Het gesprek mondt uit in een inventarisatie die ook in de generale synode weer terugkeert.

'Toekomstgericht kerk-zijn' sluit aan bij het jaarthema dat de Protestantse Kerk aanreikt voor 2021-2022: ‘Van U is de toekomst’. En het thema staat centraal in de visienota van de PKN. Door het thema als jaarthema aan te reiken, kan er in de plaatselijke gemeenten handen en voeten aan worden gegeven. De landelijke kerk heeft daar ook allerlei gespreksvragen voor ontwikkeld. Tijdens de digitale ontmoeting zullen we het materiaal in beeld brengen.

Je merkt dat de woorden in de stukken die inmiddels zijn geproduceerd nog erg algemeen en ietwat ambtelijk zijn. Je moet  door het taaie vocabulaire heen prikken. Het aardige van de aanpak is, dat men niet de pretentie heeft om iedereen voor te schrijven hoe het moet. Het wil een aanzet zijn voor creativiteit die leidt tot een beweging, een flexibele houding waarbij de leden van de kerk meebewegen op de golven van de tijd en in eigen omstandigheden de bezieling van het geloof durven laten zien.

Je kunt het een beetje vergelijken met een futuristisch boek, ‘De wereld van morgen’, of hoe die boeken ook maar heten mogen. Ze laten flitsende treinen zien aan monorails, helikopters waarmee je persoonlijke boodschappen thuis worden bezorgd, huizen waarin standaard een kantoorruimte als werkruimte zijn ingericht met wanden die 3D-schermen blijken te zijn. Dergelijke boeken prikkelen je fantasie en verleiden je om out of the box te denken. In die lijn kan je het thema van de ontmoeting op 21 juni noemen: 'church fiction'. 

Het koffie-uurtje wil ons voorbereiden op een seizoen waarin het kerkzijn van straks herhaaldelijk terugkomt. Het wil ontframen; en een onbevangen mentaliteit helpen zoeken. Dat is ook de bedoeling van de campagne die de dienstenorganisatie in de pen heeft zitten. Er is al veel in de knop gereed: er is een visienota; er is een notitie waarin een strategie, een marsroute, is aangebracht om hetzelfde thema ‘toekomstgericht kerkzijn’ integraal uit te rollen; er zijn al vragen bij de visienota geschreven waarover de gemeente in gesprek kan gaan. Tegelijk hebben al die stukken nog het karakter van een topdown-verwoording. Het is nodig om die containerbegrippen op maat te brengen en als uitdaging te herformuleren voor de eigen gemeente.

Aan die klus beginnen we tijdens 'church fiction'. Een geschikt moment om misschien ideeën op te doen van hoe je dat thema ‘toekomstgericht  kerk-zijn’ een plek kunt geven in de eigen geledingen van de plaatselijke kerk. Je hebt er enige verbeeldingskracht voor nodig en het helpt als je er Bijbelse inspiratie in weet te vinden.

Het digitale gesprek ziet er ongeveer als volgt uit:
14.00 uur: Welkom
14.05 uur: Wat is er al over het thema ‘toekomstgericht kerkzijn’ (presentatie)
14.20 uur: Wat zien we zelf voor mogelijkheden in 2021/2022 (gesprek)
14.40 uur: Enkele bijbel-theologische lijnen (presentatie)
14.50 uur: Waar zien we zelf een spiegel in de Bijbel? (gesprek)
15.05 uur: Afronding
15.15 uur: Einde

Wie zich wil inbladeren:
Voor de visienota: klik hier.
Voor een gesprekshandreiking bij de visienota: klik hier.
Voor de introductie op het jaarthema: klik hier.
Voor een bijbels-theologische reflectie op de transitie die de kerk doormaakt: klik hier.
Voor een lezing over 'Kerk voorbij de zieltoging': klik hier. 
Vanwege het interactieve karakter is beperkte deelname mogelijk.

Foto: embleem dat de landelijke kerk hanteert bij de kerkbrede aanpak