Covidherdenking in Enschede

Het Nederlands Dagblad besteedt op zaterdag 18 september aandacht aan de Covidherdenking in Enschede. Diverse kerken hebben er aangehaakt bij het initiatief van ds. Alex Brinkman van de protestantse Bethelkerk. Hij stelde vast dat de discussies over corona erg technisch van aard waren en had behoefte aan een meer inhoudelijke herdenking. Hij vertelt de krant hoe men dat in Enschede heeft aangepakt. 

Het is allereerst een oecumenisch initiatief geworden. Alex Brinkman heeft andere kerken en levensovertuigingen uitgenodigd mee te doen. Hij liet een preekschets schrijven door een vrijgemaakte collega en ook twee moskeeën en een synagoge haakten aan. Er kwam een website met materiaal (herdenkingcovid.nl), waarop onder meer een tekst uit Jeremia 31: 13, waar de Heer zegt: 'Meisjes en jongens zullen vrolijk dansen, zelfs oude mensen dansen mee. Want ik maak een eind aan de rouw en het verdriet van mijn volk. Ik troost hen en maak hen weer blij'. De tekst is geschikt, omdat zowel de rouw als de vreugde aan de orde komen. 

Alex Brinkman benoemt de waarde van het overgangsritueel in de krant. 'We storten ons aan het begin van een nieuw seizoen niet meteen in wat weer kan, maar markeren eerst wat ons is overkomen'.