Utrecht theologisch bolwerk

Terwijl de gereformeerde universiteit in Kampen (Broederweg) zich aan het opmaken is om de Hanzestad te verlaten heeft de protestantse theologische universiteit van Amsterdam / Groningen bekend gemaakt dat ze – net als de vrijgemaakten – afreist naar de Domstad Utrecht.

Echt verrassend is het besluit van de PTHU niet. Destijds, toen je nog theologie kan studeren in diverse plaatsen in Nederland, stond Utrecht bekend als de hofleverancier van de predikanten. Maar de verhoudingen tussen de universitaire en de kerkelijke opleiding lieten te wensen over. Vandaar dat er een keus is gemaakt om naar Amsterdam en Groningen te gaan en de eerdere keus voor Utrecht en Kampen (Koornmarkt) los te laten. Op die keus komt men nu terug.

De PTHU (die de protestantse predikanten levert) kiest voor Utrecht, omdat men niet langer op twee locaties wil werken. ‘Het bevordert de eigen zichtbaarheid en is minder duur’, aldus een verklaring van de universiteit. ‘Met volledige instemming van de universiteitsraad, het college van hoogleraren en de raad van toezicht is de keuze gevallen op Utrecht als nieuwe vestigingsplaats’. De generale synode van de kerk spreekt volgende week over de vestigingsplaats. Het is de bedoeling om per 1 september 2024 te starten op de nieuwe locatie.

De vrijgemaakte universiteit in Kampen maakte de keus voor Utrecht al eerder. Insiders hebben direct gezegd dat de keus voor Utrecht gevolgd zou worden door andere opleidingen. In een speciaal nummer van het huisorgaan schrijft de directie datd men ‘samenwerking zoekt met andere instellingen’ in de Domstad; daar wordt de PTHU met naam en toenaam genoemd. De vrijgemaakten hebben voorlopig onderdak gevonden aan de Plompetorengracht 1-3, maar lieten al weten later te werken aan een meer definitieve huisvesting. De bibliotheek in Kampen (aan de Groenestraat) blijft in Kampen totdat men de meer definitieve huisvesting in Utrecht heeft gevonden.

Het verhuisblad voert diverse mensen op die de verhuizing wenselijk achten. Ad Koppejan, politicus, ondernemer, project- en interimmanager en toezichthouder, ziet de verhuizing naar Utrecht als een mogelijkheid meer naar buiten te treden. ‘De stap naar Utrecht is een natuurlijk ontwikkelingsproces: een kind verlaat het ouderlijk huis’. En hij schrijft: ‘De vensters gaan open en e er is veel meer ruimte gekomen voor andere inzichten en voor samenwerking. Ik wens de kerken en universiteit toe dat eze ontwikkeling zich doorzet’.

De theologische bibliotheek in Kampen is gewoon in de hal een actueel thema in de vitrine uit te beelden. Men heeft in deze tijd gekozen voor een thema passend bij de gewenning aan Utrecht. Op 9 januari 2022 was het precies 500 jaar geleden dat Adriaan Floriszoon Boeyens (1459, Utrecht – 1523, Rome) tot paus werd gekozen. Hij aanvaardde het ambt op 8 maart 1522 en hij werd op 31 augustus tot paus gekroond. Na veertien maanden stierf hij. Hij was zo gehaat dat de Romeinen in de straten zouden hebben gedanst, toen ze hoorden dat Adrianus was overleden.