Geloof geeft diepgang

Behalve corona zijn er veel andere ziekten waar we mee te maken krijgen, in hoeverre doet de regering daar iets aan? Die vraag van Jannie Minnema-Buitenhuis uit Balkbrug werd voorgelegd aan minister-president Rutte in aansluiting op de protestantse lezing die Rutte hield op hervormingsdag.

Rutte sprak vanuit de Kloosterkerk in Den Haag. Hij reageerde positief op de analyse uit Balkbrug en sprak over een goede vraag. Hij wees op de noodzaak oog te hebben voor kwetsbare mensen en vertelde dat een derde van de mensen in Nederland tot de ouderen en de mensen met een aangevochten gezondheid moeten worden gerekend.

Voor Rutte - zo werd duidelijk - is het belangrijkste van de kerk de gemeenschap. Geloof geeft het schilderij van het leven meer diepte en het helpt het goede te doen. De kerk helpt in deze tijd de samenleving bij elkaar te houden. ‘Het geloof is positief. Het verhaal van het nieuwe testament is een verhaal van hoop en vooruitgang en zonder dat perspectief kunnen we niet leven’.

Foto: Rutte vanachter de tafel in de Kloosterkerk in Den Haag