E-flits - oktober 2018 -

 

Vanuit de classis Overijssel-Flevoland bieden we u één keer per maand een gratis e-flits aan met informatie over de regio. De flits is bedoeld als service.


 

Synodeleden

De classicale vergadering heeft vier afgevaardigden naar de generale synode gekozen: diaken Maarten Meun (Flevoland), ouderling-kerkrentmeester Jan Kippers (Almelo), diaken Piet Hofman (Deventer) en ouderling Gert van Tol (Zwolle). Er zal nog één afgevaardigde bij komen.

Fris
Het college van beheerszaken krijgt deze maand instructie over een nieuw administratiesysteem, ‘Fris’ geheten. Het is de bedoeling dat half oktober de begrotingsmodule beschikbaar komt voor gemeenten en later de module voor de jaarrekening. Jaarrekeningen en begrotingen van kerkrentmeesters en diakenen krijgen daarmee een eenduidiger gezicht.

Exegese
Ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen heeft exegetisch materiaal geschreven bij de Israëlzondag van 7 oktober. Zijn analyse is te vinden op de website, aangevuld met liturgisch materiaal voor de themazondag. Klik hier.

Missionair  
‘Hoe kunnen we missionair kerkzijn in de polder?’ dat is het thema bij de ring Flevoland op 3 oktober. De classispredikant is te gast en leidt het gesprek in. Nog drie ringen nodigden de classispredikant uit in oktober, Zwolle op 9 oktober, Oost-Twente op 10 oktober en Deventer op 18 oktober.

Hottenhuislezing
André Hottenhuis was een Twentse etymoloog en kenner van de streektaal. De Hottenhuislezing is naar hem vernoemd en zal dit jaar op 4 oktober worden uitgesproken door ds. Klaas van der Kamp. Inloop vanaf 19.30 uur. De lezing vindt plaats in de sociëteit van de Kring Werkgevers Rijssen in het kasteel. Thema is: ‘Hoe de kerk de taal soepel helpt houden’ (‘hoe de karke helpt de taal smao te óllen’).

Vierjaarlijks
De classispredikant wordt geacht eenmaal per vier jaar de predikanten, pastorale werkers en gemeenten te bezoeken. De bezoeken beginnen deze maand. De bezoeken zijn bedoeld als stimulans voor het geestelijk leven.  

Dordt 400
Het is dit jaar 400 jaar geleden dat de synode van Dordrecht is begonnen. In Zwartsluis denken leden van de hervormde kerk, de gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt op hervormingsdag 31 oktober na over de betekenis. Na een inleiding is er een forum waarin de predikanten uit Zwartsluis zitting nemen.


 

De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 2 (oktober 2018).

Volg ons op twitter ‘classispredika1’ voor dagelijkse berichten.

Check regelmatig de website www.klaasvanderkamp.nl voor achtergronden.

 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@protestantsekerk.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.