Collecte orthodox Hengelo

De Antiocheens-Orthodoxe Kerk in Hengelo is al haar liturgische materialen kwijt. De brand die begin juli de Moeder Theresakerk in de bandstad verwoestte, vernietigde ook de gewaden, kerkelijk vaatwerk en wat er verder voor een orthodoxe eredienst nodig is. De orthodoxe gemeenschap maakt iedere zondag gebruik van de rooms-katholieke faciliteiten met als vervelend effect dat de orthodoxe bezittingen mee ten onder zijn gegaan in de vlammenzee.

De parochie van vader Basilios Khamis houdt zondag, 28 juli, tijdens de liturgie een extra collecte om als gemeenschap weer volwaardig te functioneren. Mogelijk dat ook andere kerken in de regio het vanuit diaconaal en oecumenisch perspectief zinvol vinden om een bijdrage te leveren.  Geld overmaken naar de rekening van onze parochie NL70TRIO0338836268 kan ook. Zet er dan bij de overmaking bij “voor de parochie van vader Basilios”.

 

De Moeder Teresakerk is ook voor de rooms-katholieke gemeenschap van belang. De kerk verving de drie voormalige parochiekerken Sint-Willibrordus, Sint-Pius X en Sint-Ludgerus en werd in 1998 gewijd door mgr. Jan Niënhaus, hulpbisschop van Utrecht. Samen met vier andere geloofsgemeenschappen vormt de kerkgemeenschap de parochie De Goede Herder. 

Foto internet: brand in Hengelose kerk