Inspiratiefestival Terschelling gaat door dit jaar

Het inspiratiefestival voor geloof en inspiratie gaat dit jaar gewoon door. Op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 oktober zijn bezoekers van harte welkom op het Waddeneiland Terschelling om nieuwe muziek te horen, te kijken naar bijbelverhalen in dansvorm en te debatteren met prominente mensen uit het maatschappelijk en kerkelijk leven, zoals Erik Borgman, Stefan Paas en Herman Wijffels.

Het inspiratiefestival heeft in eerdere edities bewezen een bron van spiritualiteit aan te reiken aan leden van kerkenraden, vrijwilligers in de kerk en mensen die willen meemaken waar kerk en levensbeschouwing zich naar toe bewegen. Voor 55 euro krijgt de bezoeker toegang tot meer dan 80 programmaonderdelen, die over het eiland verspreid worden gehouden.

Men kan als bezoeker luisteren naar auteurs van recent uitgebrachte boeken. Remmelt Meijer en Peter Wierenga vertellen bijvoorbeeld over hun boek ‘Herkerken’, over het kerkzijn na de coronacrisis. René van Loon laat weten waar het in zijn boek ‘Lente in de kerk’ omgaat. Roek Lips praat over ‘nieuwe leiders’ en zo is er veel en veel meer.

Wie wil meedoen kan toegangskaarten kopen via www.inspiratiefestival-terschelling.nl. Daar is ook een uitvoerig programma in te zien.

Voor mensen uit de regio Overijssel-Flevoland leuk om te weten:
* Stefan Paas, theoloog des vaderlands in 2018/2019 en hoogleraar missiologie in Kampen doet mee in het programma.  
* Diet Gerritsen is er met de MuziekWerkplaats uit Enschede voor het Muzikale Bos.
* Mathilde de Graaff, voorheen predikante in Bant, is één van de grote initiatiefnemers.
* Pim Boven, bestuurder van de Theologische Universiteit Kampen, is één van de bestuursleden.
* Klaas van der Kamp, classispredikant Overijssel-Flevoland, is één van de bestuursleden.

Foto editie 2018, bezinning op het strand met in het geel op de voorgrond ds. Anneke van der Velde, voorganger van de vrijzinnige gemeente Kampen en de remonstrantse gemeente Meppel