Campagne over imago predikant

Het beeld van de predikant is soms wat gedateerd en kan wel een update gebruiken. Vanuit die gedachte presenteert de Theologische Universiteit in Kampen (vrijgemaakt en Nederlands gereformeerd) in samenwerking met het Steunpunt Kerkenwerk uit Zwolle (vrijgemaakt, Nederlands gereformeerd en christelijk gereformeerd) een campagne onder de titel ‘Ik ben’ (website www.ik-ben.nl/).

De theologische universiteiten in Nederland werken actief aan de beeldvorming van hun opleiding en van de afgestudeerde theoloog. De PTHU van de PKN heeft daar eerder al campagnes voor opgezet en als je de website bezoekt, men laat zien dat je als theoloog predikant kunt worden, maar ook geestelijk verzorger, ondernemer, onderzoeker of journalist bij een krant.

De opleiding van de kleinere gereformeerde kerken kiezen niet zozeer voor de breedte qua afstuderen, maar voor een ander beeld van het predikantschap zelf. Een speciale campagne ‘Ik ben’ beoogt verhalen te verzamelen van predikanten zelf die een breder en rijker beeld op de uitoefening van het vak, van de roeping ook moeten geven.

Een persoonlijke band met de dominee wordt steeds belangrijker, stelt het Nederlands Dagblad in samenvattende zin over de campagne. SKW en TU Kampen willen door middel van deze campagne het beroep predikant op een verfrissende manier in beeld brengen. Door het verzamelen van verhalen van en over voorgangers. ‘Wij geloven in de kracht van die verhalen’, aldus de initiatiefnemers.

Ds. Bram Beute, voorganger van de gereformeerde kerken vrijgemaakt in Kampen, is één van de mensen die aan het woord komen op de website. Hij zegt: ‘Ik heb gemerkt dat mensen het niet zo interessant vinden of je de beste dominee bent, maar het vooral vooral waardevol vinden dat je ‘onze’ dominee bent. Dat je mensen goed kent, op de hoogte bent van verhalen en problemen en weet wat er in allerlei gezinnen en mensenlevens speelt. Het mooie van gemeentepredikant zijn is ook dat je zelf ergens bij hoort. Je bouwt zoveel op met mensen.  Als ik bij ons naar de kerk ga blijf ik graag koffiedrinken. Er zijn allerlei mensen die ik spreek of die iets aan mij willen vragen of vertellen. Vroeger werd er van de predikant verwacht dat ze vertellen hoe het zit, maar mensen hebben tegenwoordig veel meer behoefte aan iemand die met ze mee loopt. Ik geef niet echt antwoorden maar probeer mensen te helpen hun eigen leven te verstaan’.