Kerkelijk offensief voor opvang van vluchtelingen

Wat doet onze kerk aan de vluchtelingenproblematiek? Die vraag onder meer verwoord door ds. Jan Gerrit Zomer, tot voor kort predikant in Staphorst de Rank, sluit aan op een veelvoud van initiatieven die de landelijke kerk in de steigers heeft gezet. Een centrale rol speelt het project ‘Samen Thuisgeven’, waarin de kerk samenwerkt met de burgerlijke gemeente Kampen. Ds. Esther Scheer uit Tubbergen sprak zich eerder in een kerkdienst en voor enkele media uit over de vragen die opkomen naar aanleiding van de doortastende staatssecretaris die in Albergen een hotel aanwees als opvangplaats.

Er zijn enkele online-informatiebijeenkomsten van anderhalf uur gepland respectievelijk op woensdag 31 augustus (10.00 uur), maandag 5 september (20.00 uur) en dinsdag 6 september (13.30 uur). Er is ook een fysieke bijeenkomst aanstaande op donderdag 29 september in IJsselmuiden.

We zetten hieronder enkele teksten op rij:
Klik hier voor informatie en aanmelding van de informatiebijeenkomsten 31/8, 5/9, 6/9.
Klik hier voor informatie en aanmelding van de fysieke bijeenkomst op 29/9.
Klik hier voor de oproep van ds. Jan Gerrit Zomer (tot voor kort Staphorst De Rank)
Klik hier voor inbreng van ds. Esther Scheer (Tubbergen)
Klik hier voor een pleidooi van de directeur van de dienstenorganisatie ing. Jurjen de Groot.
Klik hier voor een support van de scriba van de landelijke synode ds. René de Reuver.