Voorbereiding op Israëlzondag


De classicale werkgroep Kerk en Israël houdt een voorbereidingsavond op Israëlzondag voor predikanten en andere belangstellenden. Er is gekozen voor een avond; en wel op 7 september aanstaande in Lemele. Wie naar Lemele wil komen, kan dit laten weten door een bericht te sturen naar Ad de Hoop, e-mail: adehoop11@hetnet.nl (tel. 038 – 3327629). Daarnaast is er een mogelijkheid de bijeenkomst digitaal bij te wonen. Uitgangspunt voor het programma is het landelijke materiaal dat als thema heeft ‘Kies voor het leven’. Het sluit daarmee aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Het goede leven’. De classicale werkgroep heeft over de bijeenkomst een brief geschreven. Die is hieronder in zijn geheel weergegeven:

Geachte lezer(s),

Ook dit jaar organiseert de Classicale Kerk & Israël-Werkgroep Overijssel-Flevoland een voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag op zondag 4 oktober aanstaande. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 7 september van 19.30 tot 21.30 uur. in de kerkzaal van de Ichtuskerk in Lemele (Lemelerweg 72, 8148PD).

Vanwege de coronapandemie wordt de bijeenkomst uitgezonden via: https://kerkdienstgemist.nl/stations/1301-Protestante-Gemeente-Lemele. (ga naar kerkdienstgemist.nl en vervolgens naar Overijssel en Lemele en zoek dan de uitzending op). De bijeenkomst is live te volgen en ook daarna in de weken voor zondag 4 oktober te zien. In verband met de interactie tussen de sprekers en hoorders is het fijn als er belangstellenden in Lemele aanwezig zijn, al is het door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk om meer dan 12 toehoorders te hebben.

De handreiking van de Protestantse Kerk ter voorbereiding op de Israëlzondag (4 oktober) heeft als thema ‘Kies voor het leven!’ en sluit daarmee aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk, ‘Het goede leven’. De handreiking gaat uit van de tekst van Deuteronomium 30:11-20. De lezing volgens het oecumenisch leesrooster is Matteüs 21:33-46. 
https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/nieuwe-handreiking-israelzondag-kies-voor-het-leven/

Als classicale werkgroep voegen wij er graag enige verdieping aan toe. Ds. Bart Gijsbertsen richt zich op de context van deze lezing uit het boek Dewariem (Deuteronomium). Hij zal ook kort ingaan op de tekst uit het evangelie. Na zijn verhaal is er
gelegenheid voor het stellen van vragen. Daarna zal ds. Bart Trouwborst ingaan op de tekst zelf. Ook na de uitleg van Bart Trouwborst is er gelegenheid voor reacties.

Beide predikanten benaderen het Schriftgedeelte vanuit een hechte verbondenheid met Israël en de Joodse benadering van de Tora. Volgens de schrijvers van de handreiking is het materiaal bestemd voor de plaatselijke gemeenten; zij geven daarom ook meerdere ideeën voor liturgie en werkvormen. Dit jaar zal dat veel minder goed uitvoerbaar zijn. Mochten er vanuit uw gemeente ideeën zijn die dit jaar wel kunnen, dan zou het leuk zijn dit tijdens of na de bijeenkomst te delen.

Wie naar Lemele wil komen, kan dit laten weten door een bericht te sturen naar Ad de Hoop, e-mail: adehoop11@hetnet.nl (tel. 038 – 3327629). Graag vóór 3 september op, zodat wij weten hoe we de kerkzaal moeten inrichten. Daarnaast is het voor ons ook fijn om te weten wie de avond digitaal wil volgen. Bovendien kunnen we dan ook voor- of achteraf materiaal toe sturen.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn.

Namens de Classicale Kerk & Israël-Werkgroep Overijssel-Flevoland:
Jonette de Hoop (Kampen), Ad de Hoop (Kampen) en Leon Eigenhuis (Lemele)


Foto: Afbeelding 'Deuteronomium' van Ruurd Bartlema, gebruikt voor de voorkant van het landelijke Israëlmateriaal; de kerntekst komt uit Deuteronomium 30: 11-20.