Wijzigingen overheidsbeleid

De overheid is rond de jaarwisseling actief op de manier waarop kerken hun registratie inrichten. Er zijn twee concrete punten waarover de kranten Reformatorisch Dagblad en Nederlands Dagblad berichten. Het gaat over de keus of een kerkgenootschap persoonlijke gegevens mag inzien. En het gaat over de vraag hoe de kerk loongegevens doorsluist.

Wat het eerste betreft, laat minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken weten dat Nederlanders voor eind 2020 de mogelijkheid krijgen om via www.MijnOverheid.nl zelf te kiezen of zij persoonlijke gegevens uit de basisregistratie personen (BRP) met de kerk willen delen. Hij schrijft dat in een brief aan de tweede kamer. Het gaat om privacy en een zaak die ‘maatschappelijk relevante organisaties’ raakt, waaronder kerken, sportfederaties, bloedbanken en vakbonden. Knops vervangt de zieke minister Kajsa Ollongren. 

Kerkleden die nu al zijn ingeschreven hoeven geen actie te ondernemen. Een aantal kerkgenootschappen, waaronder de PKN, krijgt nu al gegevens uit de BRP door. Zo krijgen ze een melding als kerkleden verhuizen of overlijden. Hierdoor kunnen de kerken hun ledenadministratie op orde houden. Ook kan een lokale kerk contact opnemen met de gene die is verhuisd of met de nabestaanden van een overledene. De gegevens van leden die bij het Sila zijn aangesloten worden automatisch gedeeld, tenzij kerkleden hebben aangegeven dat ze dat niet willen. Het is voor een kerk als de PKN van vitaal belang dat dergelijke gegevens beschikbaar blijven. Op die manier kan je contacten onderhouden met kernleden en ook met minder betrokken leden.

Een ander punt betreft het doorgeven van loongegevens. Dat is in de regel een zaak die kerkrentmeesters raakt. Het Reformatorisch Dagblad bericht dat de belastingdienst uitstel geeft voor het gebruik van het inlogsysteem eHerkenning. Het systeem is domweg nog niet klaar. Alle kerken die hun loonaangifte doen via de site van de belastingdienst krijgen in januari een brief met uitleg over het vragen van uitstel. Kerken zijn wel verplicht een uitstelverzoekformulier in te vullen. Dat brengt veel rompslomp met zich mee.