Toerusting 'Wie ben je?'

Voorgangers en andere geïnteresseerden die zich willen voorbereiden op Israëlzondag (6 oktober) en op het thema ‘Wie ben je?’ kunnen terecht op een bijeenkomst in Ommen op 16 september. Ds. Bart Trouwborst uit Nieuwleusen geeft een exegese van de lezing uit 1 Samuel 24 en ds. Bart Gijsbertsen uit Kampen gaat in op de bredere liturgische lijnen.

De classicale werkgroep Kerk & Israël-Werkgoep Overijssel-Flevoland verzorgt de voorbereidingsbijeenkomst voor de Israëlzondag 2019. Deze bijeenkomst wordt gehouden op maandag 16 september van 12.00 tot 15.00 uur. Plaats van samenkomst: Zalencentrum 'de Kern' van de Gereformeerde Kerk in Ommen, Bouwstraat 23.

De handreiking van de Protestantse Kerk ter voorbereiding op de Israëlzondag (6 oktober) heeft als thema 'Wie ben je?'. De handreiking volgt het oecumenisch leesrooster met als alternatieve lezing 1 Samuel 24. Volgens de schrijvers is het materiaal bestemd voor de plaatselijke gemeenten, zie: https://www.protestantsekerk.nl/israelzondag/ – de classicale werkgroep maakt een verdieping met exegetisch materiaal én achtergrondinformatie betreffende de liturgische setting van de Israëlzondag.

Ds. Bart Gijsbertsen, emeritus-predikant in Kampen met een specialisme in het jodendom, is  gevraagd om een voordracht te houden als opmaat tot de exegetische verkenning van 1 Samuël 24. Naar aanleiding van zijn onlangs verschenen boek 'Luisteren bij maanlicht. Een gang door het kerkelijk jaar met een oor naar de synagoge’ , zal Bart de bezoekers meenemen in zijn visie op 'Geloven met een Hebreeuws ijkpunt'. Ook zal hij kort herinneren aan de oorsprong en opzet van de Israëlzondag en aan de theologisch fundering van de verbondenheid met het volk Israël.

Na de pauze neemt ds. Bart Trouwborst de bezoekers mee op het pad van de exegese en laat hij zijn licht schijnen over 1 Samuel 24. Zijn etymologische benadering van de tekst – ja, er staat wat er staat! – laat allerlei (verborgen) woordbetekenissen en verbanden oplichten waardoor je 'op oorspronkelijke wijze [kunt komen] tot een stuk exegese – en daarmee verbonden: prediking'. Bart schroomt niet zijn etymologisch woordenboek te vergelijken met een metaaldetector, en concludeert: 'zo is het altijd vruchtbaar schatgraven'. Daarnaast maakt hij veelvuldig gebruik van Joodse bronnen.

Voor alle deelnemers is er een werkmap. De handreiking kun je downloaden via de site van de PKN. De bijeenkomst is voor predikanten, kerkelijk werkers en andere geïnteresseerden. Om ook tijd te hebben voor het uitwisselen van gedachten begint de bijeenkomst om exact 12.00 uur. Bezoekers kunnen een eigen boterham meenemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Er zijn voor de deelnemers geen kosten aan deze bijeenkomst verbonden.

Ben je van plan te komen geef je dan vóór 12 september op, zodat duidelijk is hoeveel werkmappen er gemaakt moeten worden. Je kunt je opgeven bij: Ad de Hoop, e-mail: adehoop11@hetnet.nl (tel. 038 – 332 762 9) of Reinier Gosker, e-mail: reiniergosker@gmail.com (tel. 0522 – 855 782). Zie voor een (video-)interview met Bart Gijbertse over zijn boek: www.joods-christelijke-dialoog.nl

Foto: Bart Gijsbertsen