Ring Deventer overweegt driedeling

‘Wat is precies geestelijk leiderschap?’ De meest indringende vraag van de avond tijdens de ring Deventer donderdag 18 oktober werd gesteld door ds. Henk Schuurman uit Colmschate. Het thema kwam aan de orde, nadat er een presentatie was geweest van de classispredikant. Van hem wordt verwacht dat hij ‘geestelijk leiding geeft’. En dezelfde verwachting kan je in feite bij iedere ambtsdrager neerleggen.


Vanuit de zaal kwamen verschillende trefwoorden op de vraag waar geestelijk leiderschap mee te maken heeft: Overzicht. Representativiteit. Engagement. Verdieping. Bezieling. Persoonlijk getuigenis. Enthousiasme. Het gesprek ging verder over het verschil tussen leiding in het algemeen en geestelijke leiding in het bijzonder. Bij geestelijke leiding gaat het niet alleen om overzicht en dienstbaarheid, maar ook om betrokkenheid op de Heer, verwoordde iemand.

Opdeling

In het meer zakelijke deel van de vergadering ging het over de toekomst van de ring. De kerkenraden reageerden positief op het idee om de ring in drie clusters op te delen: een cluster rond Nijverdal en Hellendoorn; een cluster rond Deventer (Colmschate-Schalkhaar, Diepenveen, Bathmen-Okkenbroek en hervormd Holten) en een cluster Klein Salland (Raalte, Wijhe, Olst, Wesepe, Welsum). Mogelijk dat gereformeerd Holten aansluiting zoekt bij gereformeerd Rijssen en gereformeerd Enter.

Voordeel van een driedeling is, dat je min of meer kunt aansluiten bij natuurlijke eenheden, die zich al enigszins aftekenen. Nadeel is, dat de ringen op deze manier wel heel klein worden en daarmee intellectueel kwetsbaar. 

Toevallig sprak het breed-moderamen van de classis een dag later over hetzelfde thema. In classicaal verband wil men het thema van de regionalisering (en dan gaat het niet alleen over de ringen, maar ook over samenwerkende gemeenten en werkverbanden) in december in de plenaire classis aan de orde stellen. Doel daarvan is een verdere verkenning van beleidsinitiatieven te formuleren.

Toerusting

Ooit was er in de ring Deventer afgesproken dat men elkaar zou informeren over het toerustingsaanbod in de eigen gemeente. Ds. Jan Dirk Wassenaar uit Hellendoorn refereerde aan die afspraak toen hij het aanbod van de protestantse gemeente Hellendoorn / Kruidenwijk uitdeelde. Zo’n twintig thema-avonden staan vermeld in de uitgave ‘Gemeentewerk in uitvoering’. Hij nodigde gasten van andere gemeenten uit om onderdelen te bezoeken. Daarvoor haalde hij enkele thema’s naar voren die voor velen interessant kunnen zijn, bijvoorbeeld pastor Marinus van den Berg over ‘Rouwen in de tijd’ (14 november, Leerkamer Hellendoorn, 20.00 uur), ds. Jan Dirk Wassenaar over de mogelijkheid feesten te laten aansluiten bij de seizoenen in de lijn van Henk Vreekamp (6 december, Leerkamer Hellendoorn, 20.00 uur) en ds. Henk de Jong over Vincent van Gogh en de Navolging van Christus (Thomas a Kempis) (24 januari Leerkamer Hellendoorn 20.00 uur).

Klik hier voor de toerustingsgids.

Foto's: Informele ontmoeting tijdens de ring, boven een onderonsje van Holten, onder gesprek van Colmschate en Diepenveen.