Gastvrije pelgrimskerk Renkum

'Bent u hier om de kerk te kopen? Waarom neemt u foto’s?’ Even is er aarzeling bij de vrouw die me in het Nederlands aanspreekt. Ze heeft een Pools accent. ‘Nee’, schud ik, ‘ik ben geïnteresseerd. Ik vind zo’n kerk mooi’. ‘Dan moet u nu even meekomen en koffie met ons drinken’. Ik loop door en ga eerst de kerk bekijken, de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming-kerk van Renkum.

Als ik even later de kerk uitloop, wacht de Poolse mevrouw me al weer op. ‘We gaan nu koffiedrinken in de pastorie. Kom mee’. Als ik me door haar in het pontificale pand laat leiden zegt ze: ‘Wie een gast ontvangt, ontvangt God’. ‘U bent een engel’, antwoord ik. Ik beland aan een tafel met drie vrouwen en een man. Ze hebben samen de rozenkrans gebeden. ‘Dat doen we iedere zaterdagochtend’. Eenmaal gezeten beginnen ze te vertellen. Over de inspanningen om de kerk bestaansgrond te laten houden. ‘We hebben tot 1 mei van de bisschop om dekking te vinden in de kosten’. Esmeraldo Hegeman laat me het programma zien voor 2020. Het loopt van 19 april, de bloesembedevaart tot 18 oktober de Gelderse bedevaart.

Renkum is een bedevaartplaats. Centraal in de devotie staat een Mariabeeld dat op miraculeuze wijze in 1380 naar Renkum is gekomen. Het beeld heeft een eigen kapel in de parochiekerk. Pelgrims komen er naar toe om inspiratie en troost te vinden. Pelgrims bezoeken ook het processiepark om de kerk: het Rosarium Mariae. Het is een wandelpad van honderd meter met twintig iconen van episoden uit het leven van Jezus en Maria.

De kerk is neogotisch, een ontwerp van de architect Jos Cuijpers. Heiligenbeelden ondersteunen de pilaren langs de banken. Fluwelen doeken herinneren aan bedevaartgroepen. De rooms-katholieke rijwielbedevaartclub Sub Tutela Matris uit Amsterdam (opgericht in 1922) heeft er een wandkleed. De sacristie is open. Er hangen pijen van paters. De paters zelf zijn weggetrokken en wonen in de omgeving van Utrecht. Aan de wanden van de zijbeuken hangen de veertien kruiswegstaties. Voorin de kerk het liturgisch centrum. Je kan alles bekijken als toevallige bezoeker. Een smalle trap biedt zelfs de gelegenheid om op de kraak bij de loden pijpen van het orgel en een electronisch orgel het geheel van de kerk van bovenaf te bekijken. Bezoekers die minder ter been zijn kunnen één van de rollators pakken die achter in de kerk staan opgesteld en gebruik maken van het invalidentoilet dat voor iedereen toegankelijk is. Kleurrijke glas-in-lood-ramen voor in de kerk competeren het geheel. Op één daarvan staat een pelgrim afgebeeld met een staf in zijn hand.

Foto: Boven de mensen die trouw iedere zaterdag de rozenkrans bidden
Onder beelden van de kerk in Renkum