Coördinatiegroep zondagverkenning Kampen

Moeten de supermarkten in Kampen open op zondag of moeten ze gesloten blijven? De gemeenteraad heeft een commissie van vijf mensen ingesteld om daarover in gesprek te gaan met de burgers. Het gesprek moet leiden tot een rapport, dat uiteindelijk op 4 juli tot besluitvorming leidt in de gemeenteraad.

De commissie bestaat uit vijf mensen. Ik (Klaas van der Kamp) doe daarin ook mee. De commissie heeft diverse momenten bedacht om de burgers gelegenheid te bieden de mening kenbaar te maken: een digitale enquête, twee dialoogsessies, twee speeddates en enkele gesprekken met betrokken organisaties.

Er is inmiddels de nodige ervaring opgedaan. Uit de digitale enquête spreekt een grote betrokkenheid van mensen. Er zijn meer dan 7000 ingevulde enquêtes van een open bestand en meer dan 1000 van een afgesloten check-bestand. De gesprekken op social media getuigen van betrokkenheid en soms van wat eenzijdige woordkeus. Er is een eerste dialoogsessie geweest in de stadskazerne waar 47 mensen op af kwamen. De voor- en tegenstanders waren gelijk vertegenwoordigd. Een argument om niet tot openstelling over te gaan: ‘Het idee sluit niet aan bij een levensbehoefte van mensen. Als er nu sprake zou zijn van een hongersnood hier’. Een argument op wel tot openstelling over te gaan: ‘Ieder mens is vrij om te kiezen of hij of zij wel of niet naar zo’n supermarkt gaat’.

Zaterdag 9 maart vond de eerste sessie van speeddates plaats in de foyer van de Stadsgehoorzaal. Mensen konden vijf minuten aanschuiven bij één van de commissieleden. Opvallend is de positieve toonzetting op het moment dat mensen persoonlijk met iemand kunnen spreken; dat is toch heel anders dan wanneer je meer afstandelijk via de social media in discussie bent.

De publiciteit van de campagne is speels aangepakt.
Wil je een indruk van de eerste aankondiging op film om mee te praten: klik hier.
Wil je een indruk van de eerste dialoogsessie op film en aanvullend een hernieuwde uitnodiging: klik hier.

Foto: de coördinatiegroep gefotografeerd door Freddy Schinkel
Onder: de foto opgenomen in een krantenbericht over de dialoogsessie
(voor de oplettende lezers: in mijn weergave gaat het over 47 bezoekers, in het krantenbericht over 25. Beide cijfers kloppen; er waren 25 mensen die meededen met het digitale stemprogramma mentimeter)