Ruimte zegening homoseksuele relaties

Binnen de hervormde Gemeente van Zwartsluis kunnen twee mensen in een homoseksuele relatie vanaf nu ook een kerkelijke zegening krijgen over hun relatie. Vorige maand konden de hervormden uit Zwartsluis hun zegje doen en inmiddels heeft ook de kerkenraad akkoord gegeven. Dat meldt Zwartsluis Actueel op basis van een publicatie in het kerkblad ‘Onderweg’. 


Op 10 november werd in de kerk een gemeenteavond gehouden over het onderwerp. Het overgrote deel van de aanwezigen bleek positief tegenover het voornemen te staan. Wel werd de vraag of Zwartsluis geen plek zou worden voor mensen die geen binding hebben met de plaats en alleen langskomen om te trouwen. Daarop is aangegeven dat deze mogelijkheid enkel geboden zal worden aan koppels die in het dorp (komen) wonen en onderdeel (gaan) uitmaken van de gemeente.


Aan het besluit is een lang traject voorafgegaan, waarbij ook de classis gevraagd is een bijdrage te leveren. De classispredikant heeft nog voor de coronacrisis uitleg gegeven over de mogelijkheden in de Protestantse Kerk. Sinds 2004 bestaat er een mogelijkheid homoseksuele relaties te zegenen. Het is aan de kerkenraad, gehoord de gemeente, of men deze mogelijkheid ook plaatselijk wil toepassen. De kerkorde biedt met de zegening ruimte voor homoseksuelen hun relatie zowel kerkelijk als burgerlijk in te kleuren. De relatie tussen man en vrouw kunnen altijd al kerkelijk worden bekrachtigd, de kerkorde gebruikt daarvoor het woord ‘inzegenen’.

Naar schatting de helft van de gemeenten in Overijssel-Flevoland heeft eerder een soortgelijke beslissing genomen. 

Archieffoto: Afrikaanse kunst