Dertiger zoekt gespreksgroep

Voor mij is niet primair de vraag: hoe krijgen we dertigers in de kerk? Ik ben meer bezig dertigers met elkaar te verbinden en nog belangrijker: ik probeer met hen in gesprek te gaan over de vraag wat het geloof betekent en wat ze willen leren. Daarvoor hebben we groepsgesprekken. Dat is een heel andere vorm dan een eredienst. Het is een gesprek van hart tot hart. Dat is de manier waarop verschillende dertigers kerk zijn.

Ds. Thea de Ruijter gaf een interview voor Omroep Flevoland. Aanleiding was het gesprek in de synode over de teruggang van de leden in de protestantse kerk. Jaarlijks laten zich 60.000 mensen uitschrijven. Bij een derde van de mensen is er sprake van overlijden. Tweederde kiest er zelf voor niet langer ingeschreven te staan; het zijn vooral dertigers die zich laten uitschrijven.

Ds. Thea de Ruijter is in Dronten speciaal aangesteld voor deze doelgroep. Een deel van deze mensen komt nooit in de kerk, weet ze, maar ze hebben wel een levend geloof. Een deel van de dertigers is  bereid om in groepsverband over essentiële vragen te spreken. Natuurlijk gaat het ook over God. ‘We lezen ook uit de Bijbel’, vertelde Thea de Ruijter voor Omroep Flevoland. ‘We spreken over mensen in de bijbel. En hun levensverhaal leggen we naast ons eigen leven’.

‘Ik denk dat je moet proberen een open gesprek te voeren. Dan blijkt dat veel mensen interesse hebben in levensvragen’. Thea de Ruijter maakte inzichtelijk hoe het in zo’n gespreksgroep gaat. Je leest de bijbel, er wordt gelachen, mensen vertellen wat hen beweegt. Ook dertigers zijn geïnteresseerd in thema’s als ‘liefde’ en ‘vriendschap’.

‘Mijn generatie verbindt zich op een andere manier dan een vorige generatie. Dat merken verenigingen en vakbonden ook. Het past velen van mijn generatie niet een lidmaatschap aan te gaan, waar je vanaf je geboorte aan vast zit, blijkt in de praktijk’. Je kan daar over tobben, maar dat is niet de houding die de Dronter predikante propagandeert. ‘Ik probeer te spreken over de manier waarop ik in het leven sta, en over hoe ik God versta en het geloof. Daar besteed ik liever mijn aandacht aan, dan over de vraag of het goed komt met de organisatie’.

Voor een webinar van de classispredikant over dit thema: klik hier.