E-flits – januari 2020 -
Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over classis en regio.

We wensen lezers van deze flits een gezegend 2020. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stuur gebed in
We maken een bundeltje met gebeden in de classis Overijssel-Flevoland. Het gaat om gebeden die je in een kerkdienst of in het pastoraat kunt gebruiken. Lezers van deze e-flits zijn bij dezen genodigd een uitgetikt gebed in te sturen. De teksten komen beschikbaar voor een breder publiek. Klik hier.

Meest gastvrije kerk
De dienst voor cultureel erfgoed nodigt kerken in Oost-Nederland uit om mee te doen in de competitie ‘De Meest Gastvrije Kerk van Oost-Nederland’. Inzendingen komen in een boek en uit de genomineerden wordt een prijswinnaar aangewezen. Klik hier.

Tips uit nieuwjaarsreceptie
Stel je als kerkenraadslid beschikbaar voor het kernbestuur van een plaatselijk kerkelijk overleg en bericht activiteiten in huis-aan-huis-bladen. Dat zijn twee tips die de classispredikant naar voren brengt bij een nieuwjaarsreceptie van een plaatselijke raad van kerken. Klik hier.

Eén derde van Overijsselse gemeenten
Zo’n 36 procent van de burgerlijke gemeenten werkt in Overijssel aan de opstelling van een kerkenvisie. In Flevoland ligt het percentage op 17 procent. Dat blijkt uit gegevens van de overheid. Er is een promotiefilmpje gemaakt, waar ook  Overijssel-Flevoland aan meewerkt. Klik hier.

Fusie Dedemsvaart
De hervormden en gereformeerden in Dedemsvaart hebben elkaar gevonden. Er zijn afspraken gemaakt. En op zondag 12 januari vindt de feestelijke dienst plaats om de fusie te vieren.

Pastores  
Ongeveer tien pastores uit instellingen in Overijssel-Flevoland komen donderdag 23 januari in Hellendoorn bij elkaar om te spreken over de pastorale inzet in de zorg.

Zilveren sporen
Ds. Bart Gijsbertsen gaat zondag 26 januari 19.00 uur voor in een ‘leerdienst Thora en Evangelie’. Aansluitend wordt het boek ‘Van zilveren sporen’ gepresenteerd, waarin hij zijn visie op dergelijke diensten uit werkt. Klik hier.

Registratie
De landelijke overheid heeft de registratie van kerkelijke gezindheid met regels uitgebreid. Voor trouwe kerkleden verandert er niets. Maar juist met het oog op randleden kan het nuttig zijn als plaatselijke gemeenten een helder beleid voeren. Klik hier.

Dominees lijken engelen
Er kwamen verschillende reacties binnen via social media op de uitspraak: ‘Dominees lijken op engelen. Ze kijken over de rand van de wereld en zien de zondelast van mensen en hebben de taak een verlossend woord te spreken’. Sommige mensen reageerden terughoudend, de meeste mensen herkenden de tekst. Dr. Bert de Leede, oud-rector van het seminarium gaf de quote tijdens de bevestiging van een nieuwe collega. Klik hier.

Honderdvijftig psalmen 
Als je de psalmen in het liedboek van 1973 en 2014 naast elkaar legt, zie je geen wijzigingen. Dr. Jaap Wiegers uit Olst heeft een update geschreven. De predikant maakte een eigen versie van 150 psalmen. Klik hier. Voor zijn motivatie klik hier.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 2, nr. 5 (januari 2020).
Wilt u deze mails niet ontvangen? U kunt zich uitschrijven via 
k.vanderkamp@protestantsekerk.nl.
Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.