Filmpje bij Bataviawerf

De kerken in de provincie Flevoland staan voor de uitdaging hun bezit te laten opnemen in kerkenvisies van burgerlijke gemeenten. Het is de vraag of die burgerlijke gemeenten overigens initiatieven nemen om tot dergelijke omschrijvingen te komen. Ze hoeven er geen geld voor uit te trekken, want de rijksoverheid betaalt. Maar zien ze de noodzaak cultureel erfgoed te verankeren in strategische documenten, zodat een nieuwe generatie kennis kan nemen van wat de eerste pioniers hebben opgezet? Klik:
https://youtu.be/paBAhgy478I