Ideeën voor boekbesprekingen

Welk materiaal gebruik je bij een ringvergadering of een bijeenkomst van een werkgemeenschap? In de werkgemeenschap Vollenhove koos men op 10 september voor het boek ‘De bijbel in het midden’ van prof. Maarten Wisse. Ds. Astrid van Waard hield een inleiding op het boek.

De werkgemeenschap koos ook voor een boek als uitgangspunt voor een inhoudelijke bezinning de volgende keer. ‘Gewone Catechismus’ geschreven door Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, drie schrijvers van verschillende protestantse kerken.

De werkgemeenschap rond Kampen heeft ook een hoofdstuk uit een boek gekozen om verder te praten. Daar gaat het binnenkort over de uitgave ‘Goed gereedschap is het halve werk’, over de urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg, geschreven door Kees en Margriet van der Kooi.

Twee foto's van de werkgemeenschap Vollenhove. Boven ds. Astrid van Waard uit Giethoorn die voorgaat in de liturgie, de opening die wordt gehouden in het oude kerkje uit de zeventiende eeuw. En onder komt ds. Gerrit van den Dool uit Willemsoord net binnen. Het thema van de toekomst van een gemeente zoals Willemsoord kwam tijdens de werkgemeenschap aan de orde, omdat er consideraties zijn verstuurd waarin de mogelijkheden voor hulpdiensten worden beperkt; waardoor de kerkenraad in Willemsoord vreest voor de continuïteit. De gemeente hoopt dat de consideraties tot bijstelling van de plannen in de kerkorde zullen leiden. Een ander inhoudelijk thema dat aan de orde was, betrof de positie van de kerkelijk werkers. Het breed moderamen heeft Esther Pierik uit Oldemarkt recent sacramentbevoegdheden verleend in de protestantse gemeente van Oldemarkt.