Gastvrijheid voor werkgemeenschap

We vragen iedere kerkenraad, c.q. college van kerkrentmeesters, om af en toe gastvrijheid te verlenen aan de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijke werkers in een regio. Afhankelijk van de vergadertijden gaat het om een gebruik van ruimte, koffie en thee en in sommige situaties een lunch. Als iedere gemeente ongeveer één keer per twee of drie jaar onderdak geeft aan de werkgemeenschap hoeft de classis voor deze kosten geen aparte opcenten te vragen aan iedere gemeente.

Die tekst werd maandag 4 oktober vastgesteld door het breed moderamen van de classicale vergadering Overijssel-Flevoland. Het breed moderamen van de classis stond voor de keus: of de classis betaalt een vergoeding voor de vergaderingen van de werkgemeenschap of de classis vraagt de gemeenten om af en toe gastvrij onderdak te verlenen aan de werkgemeenschap. In beide gevallen moeten de kosten uiteindelijk via opcenten of via een directe bekostiging van gemaakte onkosten bij de gemeente worden opgebracht. Het is – zo was de conclusie – handiger om geen extra heffing te vragen met alle administratieve rompslomp die daarmee gemoeid is. Vandaar dit verzoek: gun de pastores af en toe – op aanvraag van een coördinerend pastor – een onderkomen in uw kerkelijke ruimte.

Het breed moderamen sprak ook nog over twee gemeenten waar een aanvraag is ingediend om tot een gemeente van bijzondere aard te komen. Er zullen verdere gesprekken over worden gevoerd en de betreffende gemeenten krijgen een reactie op maat.

Jonathan Stam, tevens lid van de generale en de kleine synode, informeerde het breed moderamen over veranderingen in de heffingen naar gemeenten. Hij woonde vrijdag 1 oktober een bijeenkomst bij van de kleine synode, waar dit thema aan de orde kwam. Op voorstel van de  beheerscommissie centrale kas predikantstraktementen besloot de kleine synode de zogenaamde vacaturegelden af te schaffen en de kosten die dat geeft bij de heffingen op te tellen die gemeenten betalen voor een predikant. Het is aan de kleine synode om daar verder meer precieze mededelingen over te doen.

Het breed moderamen heeft de agenda voorbereid van de classicale vergadering van november. Het is daarbij de bedoeling om verkiezingen te houden in de voorliggende vacatures. Ook komt het thema ‘mogelijkheden voor het kerkgebouw’ aan de orde, mogelijk met inbreng vanuit de studenten die zich met dit thema bezighouden. 

Foto: werkgemeenschap Noordoostpolder, links ds. Johan Duijster van Emmeloord en Marknesse en rechts kerkelijk werker Marieke de Vries van Kraggenburg en Marknesse. De protestantse gemeente Emmeloord verleent gastvrijheid en geeft de pastores een kommetje soep, een broodje en een kom thee of koffie.