Webinar voor kerkenraadsleden

Er komt een webinar voor vertegenwoordigers van kerkenraden over het thema ‘Onze gemeente in de anderhalve-meter-samenleving’. Na het succes van het webinar voor pastores in Overijssel-Flevoland hebben drie classes de handen ineen geslagen en komen ze met een logische evenknie voor vertegenwoordigers van kerkenraden.

De classispredikanten van Groningen-Drenthe (Jan Hommes), Utrecht (Trinette Verhoeven) en Overijssel-Flevoland (Klaas van der Kamp) hebben een programma gemaakt waarmee ze leden van kerkenraden willen motiveren en informeren over mogelijkheden voor de gemeente tijdens en na de coronacrisis.

Ze nodigen een vertegenwoordiger van iedere kerkenraad uit voor een webinar over het thema ‘Onze gemeente in de anderhalve-meter-samenleving’. Wie wil meedoen, moet zich vooraf opgeven. Men ontvangt dan een link waarop men gratis kan inloggen. Er zijn twee avonden gereserveerd, waaruit deelnemers kunnen kiezen: dinsdag 30 juni en donderdag 2 juli. Vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur verzorgen de drie classispredikanten enkele inleidingen en kunnen deelnemers via de chat vragen formuleren over het thema.

De classispredikanten schrijven: ‘Als classispredikanten denken we dat we qua timing op een passend moment met dit thema komen. We hebben allemaal indringende ervaringen opgedaan met de beperkingen door de dreiging van het coronavirus in de achterliggende weken. We vermoeden dat de complete lockdown langzaam zal worden teruggeschroefd en dat roept vragen op naar de manier waarop we als kerkenraad het werk komend seizoen oppakken. Wordt het een voortzetting van de oude lijn van voor de coronacrisis of zijn er onderdelen van ons ambt en ons werk die we blijvend zullen moeten veranderen? In het webinar gaan we daarop in’.

Natuurlijk kunnen we in anderhalf uur tijd slechts enkele lijnen benoemen. Maar je moet ergens beginnen, zo redeneren de pastores. Ze beogen niet alleen informatie te geven, maar menen ook dat het goed is dat ambtsdragers elkaar ontmoeten.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 19.00 uur: Binnenkomst en checks op techniek
19.30 uur: Opening door de gespreksleider ds. Jan Hommes
19.40 uur: Bijdrage ds. Trinette Verhoeven over ervaringen met de coronacrisis
19.55 uur: Bijdrage ds. Klaas van der Kamp over gemeentewerk in de anderhalve-meter-kerk
20.10 uur: Bijdrage vanuit de VKB over financiën tijdens en na de coronacrisis
20.25 uur: Chat
20.55 uur: Afsluiting
21.00 uur: Einde
Techniek: Johan Kuiper

Een korte toelichting:
* Ds. Jan Hommes is classispredikant van Groningen-Drenthe. Hij is voorzitter van de vergadering. Vragen die de bezoekers willen inbrengen lopen via de chat.
* Ds. Trinette Verhoeven is classispredikant van Utrecht. Zij gaat in op de ervaringen in de gemeente tijdens de coronacrisis, de pastorale vragen en angsten die er leven.
* Ds. Klaas van der Kamp is classispredikant van Overijssel-Flevoland. Hij geeft voorbeelden van gemeentewerk in de anderhalve meter kerk en legt uit hoe je dat in september onder de aandacht van een breder publiek brengt.
* Vanuit de VKB leggen we uit hoe je als gemeenten de opgestelde begrotingen kunt halen. We laten zien hoe je onder meer extra impuls kunt geven aan de actie Kerkbalans.  
* Johan Kuiper werkt als vrijwilliger bij het LRP en is tweede scriba van de classis Overijssel-Flevoland.

Wie wil meedoen met het webinar kan zich opgeven tot vrijdagochtend 26 juni. De eerste honderd aanmeldingen per avond kunnen worden gehonoreerd. Men moet bij aanmelding vier zaken aangeven: a) de naam; b) de plaatsnaam; c) het mailadres waar we een link heen kunnen sturen d) de datum waarop mensen willen  meedoen. De aanmeldingen kunnen worden toegestuurd naar j.kuiper@protestantsekerk.nl. Deelnemers krijgen dan een link toegestuurd die je respectievelijk op 30 juni of op 2 juli kunt gebruiken. Men vergadert met de microfoon op mute, zodat sprekers goed te zien en te horen zijn.