Hulp van studenten

 

Kerkenraden die nadenken over alternatieve bestemmingen voor een kerkgebouw kunnen een beroep doen op studenten om met ideeën te komen. De opleiding Interior Design & Styling van de Jan des Bouvrie Academie in Deventer heeft een programma opgesteld wat hier op is toegespitst.

Dat berichtte Jorien Kranendijk, van het bureau Toekomst Religieus Erfgoed. Vanuit het programma Toekomst Religieus Erfgoed zijn er contacten met de onderwijsinstellingen. Zowel de ‘hardware-kant’ (ontwerpopleidingen) als de ‘software’ (opleidingen rondom religie, sociologie en dergelijke) richten zich op de (nieuwe) betekenissen van kerken, de beleving, spiritualiteit.

 

Jorien Kranendijk stelt daarbij de praktische vraag om studenten te vragen met ideeën te komen voor concrete kerken. De opleiding Interior Design & Styling (van de Jan des Bouvrie Academie | Saxion Next | Particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs te Deventer) heeft het thema kerkelijke herbestemming omarmd omdat de docenten merken dat veel studenten hun afstuderen en andere opdrachten inkleuren rondom leegkomende of nevenbestemming zoekende kerken. Jorien Kranendijk zegt: ‘Ik heb een aantal afstudeerscripties gezien (o.a. uitvaartcentrum in een kerk) en ze maken

echt mooie dingen’.

 

De opleiding is druk bezig om aan het nieuwe derdejaars programma te werken en schrijft: ‘We hebben mooie opdrachten voor de studenten in elkaar gezet. Het hele semester draait om de nevenbestemming/meer openstellen (bij voortgaand religieus gebruik) en herbestemming van religieus erfgoed en we zullen in totaal met ca. 75 studenten aan de slag kunnen gaan. Het idee is -kort samengevat- dat de studenten hierbij in teamverband aan een grote her-/nevenbestemmingsopgave werken en dat we parallel hieraan in kleinere, individuele ontwerpopdrachten specifieke aspecten van een her- en nevenbestemming aan bod laten komen. Denk hierbij aan aspecten zoals kunst- & bouwgeschiedenis, omgang met monumentale panden, duurzaamheid & circulariteit maar ook communicatie & presentatie’.

 

Dit programma start in september 2020 en duurt t/m januari 2021. Ze zijn hiervoor op zoek naar 10-15 casussen in het veld waar de studenten mee aan het werk kunnen. De kerk van Broekland (leegkomende kerk in dorp) in de gemeente Olst-Wijhe heeft zich al gemeld. Nadrukkelijk onderdeel van de opdracht is ook het gesprek voeren met het kerkbestuur en eventueel omwonenden/inwoners om in samenspraak te kijken naar mogelijke oplossingen, invullingen.

Kranendijk zoekt:

-      Kerkbesturen van kerken of initiatiefnemers die nadenken over neven- en/of herbestemming van hun kerk

-      Die bereid zijn hun kerk openstellen voor denkkracht van buiten

-      Die in de periode september t/m januari in de gelegenheid zijn studenten te woord te staan

-      Die mogelijkerwijze zelfs tijdelijk onderdak kunnen bieden aan de studenten om ter plekke aan het werk te kunnenFoto: kerk van Blankenham, beschikbaar voor kerk en samenleving