Geef voor je kerk in 2019 

Het heeft iets van een spelletje: Tik de trefwoorden ‘kerkbalans 2019’ in bij Google en kijk welke plaatsen uit Overijssel-Flevoland het eerst worden genoemd. Zie hier de eerste tien locaties: Rijssen, Vriezenveen, Emmeloord, Zwolle, Kampen, Bruchterveld, Lemelerveld, Diepenheim, Raalte, Dalfsen.

Ton Kamphuis vroeg er expliciet om: ‘We moeten niet vergeten aandacht te geven aan de actie Kerkbalans 2019’. Het is geen toeval dat een ouderling-kerkrentmeester in de classicale vergadering van Overijssel-Flevoland alert is op het belang van de jaarlijkse geldwervingscampagne van de kerken, waaronder de protestantse kerk in Nederland. De afgevaardigde van de Adventskerk uit Zwolle-Zuid weet uit de praktijk van iedere dag hoe belangrijk de toezeggingen zijn van de leden en sympathisanten in de maand januari om de kerkelijke financiën rond te krijgen voor een jaar.

Met het motto ‘Geef voor je kerk’ wordt de actie Kerkbalans in 2019 gevoerd. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019. Nagenoeg alle protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en lutherse gemeenten in Overijssel en Flevoland doen mee.

We waren benieuwd welke plaatsen hoog in de google-hiërarchie scoren. Bij de pakweg honderd plaatsen troffen we zo’n tien plaatsen uit de regio. Het laat zien dat de kerken in de classis adequaat inspelen op de publiciteit rond Kerkbalans. De vraag die vervolgens opkomt luidt: Wat presenteren deze gemeenten dan?

Rijssen, die als eerste in beeld komt, wijst op een primeur dit jaar: gemeenteleden kunnen via iDeal een digitale toezegging doen. ‘Dat is makkelijker voor uzelf en voor de betrokken vrijwilligers, goedkoper voor de kerkelijke gemeente en beter voor het milieu’. Dalfsen heeft eveneens oog voor dit bijzondere detail en wijst er op dat men digitaal de toezegging kan doen.

Verschillende gemeenten leggen het belang uit van Kerkbalans. Emmeloord doet een oproep in algemene zin: ‘Wij spreken de hoop uit dat u de vrijwilligers en ons niet teleur zult stellen en Geef(t) voor uw kerk’. De kerken in Kampen leggen uit hoe belangrijk de inkomsten van Kerkbalans zijn: ‘Het gaat om een gezonde financiële situatie, zodat het pastoraat en alle andere activiteiten door kunnen gaan’. Raalte zegt: ‘We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben’. Vriezenveen geeft aan dat de kerk er ook is voor mensen, die geen speciale binding met de kerkelijke gemeente hebben. Het is een plek van ontmoeting en inspiratie. ‘We komen er samen voor de grote momenten in het leven, zoals doop en huwelijk, en voor momenten van rouw en verdriet’.

De kerkenraad in Bruchterveld wijst op de noodzaak de kosten voor het pastoraat te blijven dekken. ‘Als wij met z’n allen de schouders eronder zetten moet het mogelijk zijn om dit samen op te lossen’. In Lemelerveld zet men een alinea in met ‘Geef slim’. En men legt uit: ‘Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting’. Diepenheim is een plaats met een monumentale kerk. De kerkenraad legt uit, dat de aanwezigheid van zo’n historisch gebouw niet impliceert dat de kerk zichzelf kan bedruipen qua financiën. ‘De kerk krijgt van niemand subsidie, dus ook niet van de Rijksoverheid. Sommige mensen denken dat dit wel zo is, maar dat is een fabel. Wanneer de plaatselijke kerk de beschikking over een rijksmonument heeft, krijgt zij wel een restauratiesubsidie, maar die krijgen ook de eigenaren van een molen of een monumentale boerderij. Maar voor de echte kerkelijke activiteiten, is de kerk geheel op zichzelf aangewezen’.

In Zwolle hebben wijken een speciale opdracht meegekregen voor de financiële werving in het kader van het beleidsplan Heilige Huisjes. De Sionswijk in Zwolle refereert er aan in het internetbericht: ‘In de nabije toekomst gaan de verschillende wijken, onder meer als gevolg van de actie Heilige Huisjes, meer dan in het verleden verantwoordelijkheid dragen voor de eigen inkomsten en uitgaven. Zij zullen zich dus moeten inspannen om de door de wijk beïnvloedbare kosten in overeenstemming te brengen met de inkomsten. Meer dan ooit wordt er een beroep op u gedaan om bij de Actie Kerkbalans financieel bij te dragen aan de inkomsten van onze wijkgemeente. U draagt daarbij bij aan de kernactiviteiten van de Protestante Gemeente Zwolle en daarmee aan de financiële positie van onze eigen wijk en het op termijn open kunnen houden van de Sionskerk’.

De campagne Kerkbalans wordt landelijk ondersteund met een campagneteam, waarin naast de protestantse kerk andere kerken in participeren, zoals de rooms-katholieke kerk en de oud-katholieke kerk. Op 18 januari is er een persbijeenkomst van de landelijke campagne, zodat de media bij het begin van Kerkbalans over de campagne kunnen berichten. Daar worden dit jaar de winnaars bekend gemaakt van de nationale fotowedstrijd die in het kader van de actie Kerkbalans 2019 wordt gehouden. Ook zullen er de resultaten naar voren worden gebracht van een peiling die de campagneleiding in december heeft uitgezet, waarin de beleving van de geloofsgemeenschap naar voren komt en de motieven waarom gemeenteleden bereid zijn voor hun gemeente geld over te maken.

Bij de campagne is een speciale preekschets geschreven door Jos Aarnoudse uit Dordrecht, die past bij de lezingen van 20 januari over de bruiloft in Kana. Hij schrijft onder meer: ‘Durven wij royaal te zijn in onze bijdrage aan de kerk, als die elke zondag het feest viert van Gods verbond met mensen? Met Jezus als de Messias in het middelpunt, de scharnier waarop Gods toewending tot ons mensen en zijn wereld draait, aldus het Johannesevangelie’.

Foto's:
Boven het embleem van Kerkbalans 2019
Onder door het groen de kerk van Diepenheim