Neem toch een abonnement op Elisabeth

‘Ik krijg veel lectuur, maar de Elisabeth vind ik een blad om telkens een stukje te lezen en te herlezen. Ik lees de columns vaak als eerste, omdat ze levenswijsheid verbinden met een boeiende verteltrant’. Een citaat uit de Elisabeth van 10 juni 2022, waarin Klaas van der kamp uitlegt waarom hij vanuit de Stichting Vrienden van de Elisabethbode de uitgave van Elisabeth ondersteunt.

'Het blad heeft nadrukkelijk oog voor de inbreng van christelijke vijftigplussers, wat ik zo niet in andere bladen tegenkom', zegt Klaas in de uitgave. 'Zij kunnen jongeren laten zien: ‘Kijk, zó wil ik in het leven staan’.  Het maakt de vijftigplusgeneratie ook bewust van haar belangrijke bijdrage aan de samenleving en geeft daarvoor inspiratie’.

Het blad kreeg als eerste inzage in persoonlijke foto’s van Klaas van der Kamp en plaatste er acht; je ziet de classispredikant als tweejarig kind op een trekker zitten, als achtjarige poseren voor de schoolfoto en als zestigplusser met één van de kleinkinderen op de arm.

In dezelfde uitgave vertelt ds. Bettie Woord, predikante in Almere, hoe het is als je blind bent en de roeping van predikant volgt. ‘Gelukkig is God inclusief’, zegt ze. ‘Ik zie het als mijn missie om mensen anders te laten kijken, maar ik wil mensen die buiten de maatschappij staan vooral aanmoedigen om zelf stappen te zetten. Verstop je niet, maar laat zien dat je er bent’.

Wie een abonnement op Elisabeth wil, kan zich melden via www.royaljongbloed.com of tel. 088 32 63 330.

Wie de foto’s van Klaas van der Kamp wil zien en de twee pagina’s tekst, kan hier klikken.