Inspiratiefestival Terschelling 2021 

Hieronder geef ik een foto-impressie van het inspiratieweekend op Terschelling van 22 tot 24 oktober 2021. De foto's geven een idee van de meer dan zestig onderdelen waaruit de 800 bezoekers konden kiezen. 

Ds. Mathilde de Graaff, ooit predikante in Bant en hier als organisator van het festival en predikante op Terschelling in gesprek met één van de bezoekers.

Enkele bezoekers waren te voet gekomen, vanaf Franeker en hier inmiddels beland voor de protestantse kerk op West; rechts Evelien Vrolijk tot voor kort verbonden aan onder meer de classis Overijssel-Flevoland als diaconaal consulente; links journalist Dick Vos en in het midden Sietske Visser van Nijkleaster.

Het havengebouw op West was één van de locaties waar deelnemers (hier twee deelnemers uit Den Haag) een polsbandje konden halen als teken van 'corona-veilig'. 

Ds. Karin van den Broeke, voorzitter van het ondersteunende bestuur bij het inspiratiefestival, met haar man Kees voor ET10 op Terschelling, één van de centrale locaties van het festival. In het bestuur hebben verder zitting: Pim Boven (Theologische Universiteit Kampen), Hendrik Klaas van der Wielen (eilandbewoner) en ds. Klaas van der Kamp (classispredikant).

Creative Vocals uit Twente verzorgde een muzikale tocht door de duinen bij het Groene Strand onder het motto: 'Met Rilke van tentje naar tentje', wie een idee wil hebben hoe dat klinkt, kan hier klikken voor een geïmproviseerde beeldopname van één minuut. 

Ds. Wim de Jong uit Goor als toeschouwer bij de Dodemanskisten op West-Terschelling.

Ds. Hetty Boersma uit Gramsbergen was met een hele delegatie van de kerkenraad naar Terschelling gekomen.

Ds. Anco Tol uit Dalfsen in afwachting van Stefan Paas in de hervormde kerk van Hoorn; achter hem nog net zichtbaar ds. Wim Beekman, classispredikant van Fryslân.

Direct na afloop van de lezing van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie smeedde de coördinator van de reeks 'Preek van de Leek' uit Holten het ijzer, toen het nog heet was. Segers komt naar de gereformeerde kerk ter plaatse. 

Enkele jonge mensen tussen de 18 en 23 jaar beleefden hun debuut tijdens het inspiratiefestival. Ze verzorgen een theatervoorstelling in ET10 onder de noemer Escaperoom, waarin het behoud van het klimaat centraal staat. Wat mij betreft (KvdK), één van de hoogtepunten van het festival. 'Het is vijf voor twaalf'. In het midden op de voorgrond de uitbater van de Escaperoom Theo (niet toevallig is de naam gekozen die in het Grieks 'God' betekent).

Het dagblad Trouw verzorgde een presentatie, waarbij werd ingegaan op de keuzes die het dagblad maakt vanuit zingeving en verdieping; interviewfragmenten werden afgewisseld met een accordeonist. Of er veel nieuwe abonnees zijn ingeschreven is de vraag, want het aantal Trouwlezers in de zaal bleek uitzonderlijk hoog en de waardering voor het journalistieke werk bleek groot te zijn. 

Cabaretier en theatermaker Kees Posthumus verzorgde in de kerk van West-Terschelling diverse shows. Zijn programma 'Op 7' is door gemeenten gratis (!) te boeken, Kerkinactie (vanuit het verlangen het werk te promoten en nieuwe donateurs te vinden) betaalt het optreden, waarbij Kees Posthumus en accordeonist Dirk Overbeek de zeven werken van barmhartigheid naar voren brengen. Boekingen en informatie: Kees Posthumus, tel. 055 5221 226; www.keesposthumus.nl 

Scriba René de Reuver (PKN) was aanwezig en verzorgde onder meer de slotviering met koren in de kerk van West. De PKN droeg ook substantieel bij bij de organisatie met mensen als Marten van der Meulen en Burret Olde in de organisatie. Op de foto in het midden communicatie-adviseur van het festival Teun-Jan Tabak uit Beverwijk en rechts trekker op het eiland zelf ds. Mathilde de Graaff. Verder zitten in de organisatiegroep: Eerde de Vries (eilandbewoner) en Ton van Kattenbroek (Protestantse Theologische Universiteit).

En dan na afloop weer terug naar het vasteland; met de veerboot duurt de overtocht bijna twee uur; de snelle bootverbinding kan de afstand in driekwartier overbruggen.

Enkele bezoekers hebben gevraagd naar de geïntegreerde tekst van de viering op zondag in de kerk van Terschelling-West; deze is te vinden op de site van de Raad van Kerken: klik hier.