Webinar over coronacrisis 

Op deze pagina zijn bijdragen te lezen rond het webinar dat we gehouden hebben over de pastor tijdens en na de coronacrisis. Het webinar was uitgezet voor 8 juni. Eerst krijgt u een globale indruk. Daarna kunt u doorklikken naar diverse bijdragen en verwerkingen. 

Ruimte voor rust en 'toevalligheid'

‘Spiritualiteit van de leegte’. De term echode tijdens de chat aansluitend op de bijdragen aan het webinar over ‘pastor tijdens en na de coronacrisis’. In verschillende bewoordingen lieten de deelnemers merken dat de coronacrisis nieuwe vragen en ervaringen oproept, die zich het beste laten duiden met woorden als ‘openheid voor de lethargie’, ‘de stilte oefenen’ (woorden die ds. Wilbert Dekker aanhaalde);  ‘onze ziel smacht naar God’, ‘situationele wijsheid’ (woorden die ds. Ilona Terlouw bezigde) en ‘het is de trouw van God die een gemeenschap sticht’, ‘dankzij de ontlediging kan ik opnieuw naar de diepte zoeken’ (woorden van ds. Klaas van der Kamp, deels ontleend aan Halik).

De chat was het lastigste onderdeel van het webinar. Want hoe voer je met 68 mensen een gesprek via Google Meet? De organisatie had gevraagd om in de chat vragen te formuleren. Opmerkingen kwamen er, over het belang van ‘de toevallige ontmoeting’, over de financiële consequenties van de lockdown, over het feit dat psychiaters overuren maken en de weg naar de predikant voor mensen minder vanzelfsprekend is en over de genoemde openheid voor het spreken van God. 

Wilbert Dekker citeerde een psycholoog om de uitdaging te formuleren waarvoor de coronacrisis theologen stelt: hij had het over positieve desintegratie. Juist doordat je ontworteld raakt kan je tot groei komen. We leren onszelf opnieuw kennen in onze onzekerheid. ‘We blijven daarin hopen op God’. We moeten de crisis niet bezweren, maar doorstaan, aldus de Kamper predikant. ‘Het komt nu aan op de stilte, op het wachten, op spiritualiteit van de leegte, waarin we geloven dat God zich nieuw zal openbaren’.

Ilonka Terlouw sprak over het besef – juist in de coronatijd – van geroepen te zijn door God. Het bracht haar steeds weer bij de basis van het geloof: de gemeente heeft genade nodig. ‘Ik zie het als mijn taak de gemeente voor te gaan in de genade. Onze ziel smacht naar God’. Ze benoemde aan het einde van haar bijdrage zes punten die ze als pastor vanuit de coronacrisis meenam:
1. Het verlangen het werk te hervatten;
2. De wens nieuwe wegen te blijven bewandelen;
3. Het verlangen de voordelen van de digitalisering vast te houden;
4. De intentie de oefening voort te zetten mensen op afstand te bereiken;
5. De intentie het kerkenwerk weer gezamenlijk in teamverband op te pakken;
6. Het besef dat situationele wijsheid van boven komt.

Klaas van der Kamp vertelde dat de beleving van veel gemeenteleden verschilt van de beleving die voorgangers hebben. De coronacrisis is voor gemeenteleden vooral een intermezzo. Deskundigen leggen uit dat daaronder een besef van kwetsbaarheid schuilgaat en een verlangen dat woorden en symbolen gekozen door de pastores ankers geven voor die kwetsbaarheid. De gemeenteleden missen vooral de gemeenschap, zo wijst onderzoek uit. Klaas van der Kamp riep de pastores op de gemeenteleden te kennen en ze te laten ervaren dat ze gekend zijn. Omgekeerd is het wellicht verstandig ook de gemeente en het kerkenwerk onder de aandacht te brengen van de hele gemeenschap op het moment dat het nieuwe seizoen begint. Hij noemde de suggestie om een pagina te kopen in het huis-aan-huis-blad.


Verdere informatie

Hier zijn te vinden, of komen binnenkort beschikbaar: 

a. De pastor in en na de coronacrisis. Een bijdrage van ds. Ilonka Terlouw, Tollebeek: klik hier.
b. De gemeente in en na de coronacrisis. Een bijdrage van ds. Klaas van der Kamp, classispredikant: klik hier. 
c. De theologie en de coronacrisis. Een bijdrage van ds. Wilbert Dekker, Kampen: klik hier. 

Verder: 
d. Enquête in classis over effecten coronacrisis; Klik hier
e. Filmbeelden op Youtube van het webinar (50 minuten); Klik hier. 


Foto's vanaf internet: links boven Wilbert Dekker, daarnaast Ilonka Terlouw, links onder Hans van Solkema, rechtsonder tijdens presentatie Klaas van der Kamp