Classicaal college voor de behandeling van beheerszaken

Het classicale college voor de behandeling van beheerszaken Overijssel-Flevoland had donderdag 30 januari bezoek. Wim Oosterom, voorzitter van het generale college  voor de behandeling van beheerszaken, en Aarnout Huijssoon, coördinator beheer en beleid bij de dienstenorganisatie in Utrecht, waren op bezoek. Doel van het contact was de onderlinge afstemming te optimaliseren.

Iedere classis (er zijn er elf) heeft zijn eigen classicale college. Deze colleges beoordelen jaarrekeningen en begrotingen van kerkrentmeesters en diaconieën. Het is nuttig voor de protestantse kerk als die beoordelingen in de diverse windstreken min of meer op dezelfde leest geschoeid zijn. De gezamenlijke contacten van classicale colleges en generaal college helpen daarbij. Ze slagen er onder meer met het programma ‘fris’ in, dat onlangs bindend is ingevoerd voor alle gemeenten, een vlotte verwerking van jaarrekeningen en begrotingen te leveren en de criteria verder op elkaar af te stemmen. Voordeel voor de gemeenten is, dat men sneller een reactie krijgt en zicht houdt op de eigen financiële situatie vergeleken met die van andere gemeenten. Als er tekorten dreigen te ontstaan of oneigenlijke transacties zouden kunnen plaatsvinden, volgt er tijdig een waarschuwing. 

In het onderlinge gesprek ging het onder meer over de manier om predikantsplaatsen betaalbaar te houden, de situatie van kleine gemeenten en de begraafplaats. Er kwamen enkele concrete situaties op tafel, waarbij gekeken wordt naar de verantwoordelijkheden van respectievelijk classicaal college, belangenorganisatie VKB (Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer) en breed-moderamen van de classis. Men was het eens over het feit dat het classicale college vooral een toetsende verantwoordelijkheid heeft. Soms impliceert dat advies en agogische hulp, maar met die laatste onderdelen moet je als classicaal college voorzichtig zijn. Voor je er erg in hebt ben je bezig je eigen plannen te beoordelen. De beruchte slager die zijn eigen vlees keurt….. Voor gemeenten is het soms moeilijk te begrijpen. Men krijgt een kanttekening bij een jaarrekening, begroting of verlangde transactie en veronderstelt op zo’n moment dat het college zelf met alternatieven komt. Het is dan juist de bedoeling dat de gemeente zelf naar een variant zoekt.

Foto: v.l.n.r. Wim Oosterom, Aarnout Huijssoon, Gerard Post (nog net zichtbaar met de kuif) en Henk Jansen