Chat webinar 2 juli

In de chat van 2 juli kwamen allerlei tips naar voren van deelnemers. We geven hier een doorkijkje in wat mensen schreven. We hebben de namen weggehaald, omdat mensen spontaan intikken en het niet altijd leuk is om dan met je uitspraak geconfronteerd te worden. We hebben plaatsnamen laten staan en af en toe een reactie toegevoegd. Dat is bedoeld als manier om verder te denken over wat geschreven staat.

* De vraag is toch niet, wat missen we nu, maar wat kunnen we vasthouden van de tijd nu? Zingen komt vast weer terug. maar bij ons zal de camera bijvoorbeeld blijvend geplaatst worden, waar dit voor deze periode niet denkbaar was (veel weerstand)


* Uit de grafiek blijkt dat het merendeel verwacht dat het kerkbezoek gelijk blijft of zelfs stijgt! Reactie: Ruim 40 procent verwacht dat het minder wordt. Een substantieel deel denkt dat het gelijk blijft na enige tijd. En een kleine groep denkt dat het groeit, omdat mensen het gemist hebben. De cijfers geven een indicatie. Het zijn geen landelijke cijfers, maar cijfers vanuit de classis.


* Jongeren lezen geen huis-aan-huis blad meer, maar zijn digitaal present. Op welke doelgroep richten we ons? Als we naar de toekomst kijken, moeten we ons aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Denk aan Instagram, Twitter, Facebook, etc, maar bladen en websites zijn 'uit de mode'. Voor ouderen gemeenteleden is een wijkblad of een wijkkrant geschikt. Reactie: Dat is een goede waarneming. In sommige gemeenten lukt het misschien wel enkele digitaal kundigen bij een nieuw seizoen te betrekken en berichten te laten verspreiden over mogelijkheden die de kerk in een nieuw seizoen biedt.

*Eerlijk gezegd is het dit jaar minder duidelijk dan ooit wat het aanbod van het komende seizoen wordt. door alle maatregelen en onzekerheid. We zijn geneigd om het niet al ver vooruit vast te leggen en te plannen. Reactie: Niet iedere tijd is even geschikt voor promotie. Het begrip ‘kairos’ (de juiste tijd) geldt bij een marketinginsteek. Het momentum voor het aanbieden van je plannen en het uitleggen van waar je staat is in september beter geschikt dan een paar maanden later.

*Wij hebben iets hogere inkomsten door verhuur, omdat de Saltro al haar werkzaamheden in ons kerkgebouw uit kan voeren. wellicht een partner om te benaderen?


*Wij starten een gerichte actie: voor een defintieve camera en de extra kosten daaromheen. Weet de gemeente ook waarvoor ze geven :)


*IJsselstein vindt de extra kerkbalans lastig omdat we veel vermogen hebben en inzien dat het leven voor veel gemeenteleden al zwaar genoeg is


*Is het wel wenselijk om te blijven streamen? Een reactie op de chat: Het lijkt me heel wenselijk om te blijven streamen. er zijn mensen die voorlopig niet naar de kerk kunnen, vanwege gezondheid. Een andere reactie op de chat: Streamen verlaagt de drempel voor wie 'eens wil kijken' of voor wie om allerlei redenen niet gemakkelijk de drempel neemt. Mensen met angsten ook bijv. Nog een reactie op de chat: streamen is belangrijk voor de Zacheussen die toekijken vanuit de boom. Nog een reactie op de chat: Dorpsbelang kan ook gebruik maken van de livestream van de kerk voor hun activiteiten. Vragen buiten de kerk om sponsors kan ook voor een camera.

 

 

 

Reactie: Wellicht is het nuttig om de nieuwe technische mogelijkheden te blijven benutten. De ene aanbieding staat niet tegenover de andere. Ze kunnen elkaar versterken.

*Aarzeling t.a.v. privacy speelt wel degelijk een rol. Reactie: Herkenbare discussie: privacy vs openheid / bereikbaarheid online. Reactie: T.a.v. de registratie van de aanwezigheid van de diensten geldt dat die gegevens niet naar derden gaan.

* In ons kerkgebouw kan met anderhalve meter afstand voorlopig lang niet iedereen naar binnen.

* Er zijn ook gemeenteleden die erg veel plezier hebben met het samenstellen van de diensten en het maken van website en nieuwsbrief.


* Hoe vangen we de sociale armoede op.? Reactie: Dat is een goede waarneming. De tweedeling wordt sterker in de samenleving. Dat geldt qua inkomen. Dat geldt ook qua toegang tot informatie, de verdeling digikenners en digibeten. In een concrete gemeente heeft men desktops ingezameld en mensen die dat wilden een apparaat gegeven met – waar gewenst – een afstandbediening bij een familielid zodat men toegang had tot diensten.

* Ik hoor veel ideeën dat er nu zaken gestart worden om in sept er te staan. Mijn kerkenraad wil juist de zomervakantie in en even minder doen.. is dat herkenbaar? Een reactie: Ja dat is herkenbaar. Almere Haven heeft heel bewust besloten pas op startzondag 30 augustus weer met fysieke vieringen te beginnen. Even een moment van bezinning en pas op de plaats.* Elkaar ontmoeten na de vieringen is nog niet mogelijk. hoe zouden we het onderlinge contact kunnen herstellen. Een reactie op de chat: We proberen in Houten ontmoeting buiten op ruime plekken, te stimuleren. parkjes, pleinen benutten voor koffie na de dienst. of voor activiteiten


* Wij nemen de dienst eerder in de week op. Op zondag is er dan vanaf 12:00 een moment van ontmoeting (buiten) met koffie.


* Vanuit de diaconie kan ik melden dat meeste aanvragen buiten de kerkgemeente komen, zoals via wijkteams in Utrecht


* Wij gaan vanaf zondag a.s. Buitendiensten houden op het kerkplein.


* Nogal wat kinderen kunnen niet op vakantie. Daarom gaan we (Bijbels) Recreatiewerk doen. Toneelstukje op het plein.


* Ik denk ook dat we rond 1 september naar buiten moeten treden, maar hoe overtuig ik de rest ;-) Een reactie op de chat: Ik begrijp de missie, maar iedereen heeft ook wel even een moment van rust nodig. Zomerstop na een heftige, intensieve tijd! Reactie via de chat: Niks mis mee om rust één van de 'activiteiten' te laten zijn in het nieuwe seizoen. Toch met de kerk naar buiten. Maar als kerkenraad ben je m.i. de regisseur van wat er aan bezinning / bezieling aangereikt wordt.

Reactie: Is het niet de verantwoordelijkheid van mensen in het ambt hierin leiding te geven? De behoefte aan rust kan onderdeel zijn van het programma. Maar het ontslaat ons ambtsdragers niet van de opdracht dat te organiseren. Tenslotte kennen we in de bijbel zoiets als het sabbatsjaar, maar wil je dat sabbatsjaar houden dan moet het wel duidelijk op de agenda worden gezet en toegelicht. Nog een reactie op de chat: Ik denk dat het belangrijk is om de gemeenteleden deelgenoot te maken van de uitdagingen waarvoor we staan en beslissingen die we nemen. Bij ons via een Nieuwsbrief. En ook niet schromen mensen te bellen/skypen/mailen en het uit te leggen. Constant in contact blijven.


* In Utrecht nodigen we alle kerkleden uit via een briefkaart uit om weer in de kerk langs te komen, omdat deze in juli weer open gaat. Zo bereiken we ook de niet-digitale leden.


*Ijsselstein heeft met succes berep gedaan op de NOW-regeling


*We zijn stilgezet en wil je weer op dezelfde voet verder...?


*De digitale diensten hebben geleerd dat de liturgie korter moet en kan..... wil de aandacht blijven. Spannend om te zien of dit effect heeft op de 'live'diensten.


* Door niet in de kerk te dienst te vieren, vieren we het nu bewuster.


*Er is meer publiek voor de kerkdienstgemist en online omdat de mensen thuis waren. Mooi dat we zo andere mensen hebben bereikt.


*Wij zijn gestart met 2x per week avond en ochtendgebed om de stilte die er is gevallen te verbinden, te verdiepen...contemplatie.


* Dienst is korter maar om een viering in elkaar te zetten is dik 20 uur werk.


* Kan iemand nog ingaan op de vraag hoe om te gaan met privacy...hoe gebeurt dat elders?


* Onze jeugd heeft op een aantal woensdagavonden een singinn met korte overdenking georganiseerd