De eerste vergadering

Het was een gedenkwaardige avond, maandagavond 11 juni. De eerste bijeenkomst van ons breed moderamen van de classicale vergadering van Overijssel-Flevoland. Ik had alle bijlagen uitgeprint. Het leverde een dikke stapel papier op. Met schroom herinnerde ik me de vergaderingen van de provinciale kerkvergadering in de jaren negentig, toen ik als vrijgestelde kracht dergelijke agenda's moest klaarmaken. Het lag er nu allemaal klaar. Klaargemaakt door een predikant die het 'gewoon' even naast de andere werkzaamheden moest doen.

Zelf realiseerden de tien mensen rond de tafel zich ook dat er nodige agendapunten waren. 'Je kan wel merken dat er acht classis tot één classis zijn teruggebracht. De hoeveelheid agendapunten is navenant gestegen'. De meeste tijd ging in de visitatie zitten en in de vragen hoe lastige dilemma's konden worden aangepakt. Er waren ook punten waaraan je kon merken dat het breed moderamen net uit de startblokken gaat. Over vergaderschema's, roosters van aftreden, financiën. 

Je merkt dat deelnemers voeling hebben met de praktijk. Er is vertrouwen in de nieuw gevormde ringen. De mensen pakken het op, zo lijkt het. Enkele ringen zijn al bij elkaar geweest. Eén ring heeft een inventarisatie gemaakt van agendapunten, waarin ik de toerusting herken op deze pagina. 

Wat vooral beklijft is het gevoel van saamhorigheid. De bijbellezing aan het begin van de vergadering ging daar ook over. Over Exodus 18 en de verzuchting van Jethro bij Mozes: 'Je moet omkijken onder het volk naar bekwame mensen'. Je pakt het samen op. 

Foto: de map met inhoud voor één vergadering.