Classicale activiteiten Kerk en Israël in 2021/2022

Predikanten en kerkelijke werkers die zich willen voorbereiden op Israëlzondag kunnen maandag 12 september 13.30 – 15.30 uur terecht in het gebouw ‘De Schakel’ achter de Ichtuskerk in Lemele (Lemelerweg 72). De classicale werkgroep Kerk en Israël organiseert de bijeenkomst waarop allerlei suggesties en mogelijkheden aan de orde komen.

Het materiaal voor de Israëlzondag is landelijk aangeboden, zie: https://protestantsekerk.nl/thema/kerk-israel/ De regionale werkgroep vult dat aan met diverse liturgische suggesties. Het centrale thema is ‘Aan tafel’ en gaat over verbondenheid. Collega Koos Snaterse (voorzitter Protestantse Raad voor Kerk en Israël) spreekt over de PKN-brochure ‘Onopgeefbaar Verbonden – Handreiking voor een kerkbreed gesprek over Kerk en Israël’. Daarnaast wordt nagedacht over ‘maaltijd’, door Remko Veldman uit Balkbrug. Opgave bij Remko Veldman: ds.veldman@pg-oudavereestbalkbrug.nl of bij Leon Eigenhuis: mleigenhuis@gmail.com


Pastores Leerhuis Wierden

De werkgroep Kerk en Israël biedt voor het komende seizoen verder twee nieuwe cursussen aan. In het najaar van 2022 staan drie bijeenkomsten gepland op de maandagen 03/10, 31/10 en 28/11. De cursus wordt geleid door rabbijn Clary Rooda die bezoekers vertrouwd zal maken met de rabbijnse traditie inzake duurzaamheid, dierenwelzijn en fair trade.

In het voorjaar van 2023 staan vier bijeenkomsten gepland op de maandagen 23/01, 20/02, 27/03 en 24/04. Deze bijeenkomsten staan o.l.v. collega Bart Gijsbertsen die de betekenis van het Joods-zijn van Jezus zal laten zien aan de hand van enkele teksten uit Leviticus. De bijeenkomsten worden gehouden in de Geref. Kerk, Spoorstraat 5 (tegenover het station) in Wierden. Aanvang 11.00 uur. Afsluiting 14.45 uur. Kosten van deelname zijn voor dit najaar 3 x € 30,- = € 90, - (inclusief lunch). Aanmelding bij ds. Leon Eigenhuis, mleigenhuis@gmail.com, tel. 0572-785330


Al waren onze monden vol van zang

Met behulp van een reizende tentoonstelling ‘Al waren onze monden vol van zang’ brengt de werkgroep het Kerk & Israël-werk van de PKN onder de aandacht van de plaatselijke gemeenten. Voor de duur van drie weken is de tentoonstelling te huur à € 50, - Het gaat om 12 fotomontages (60/40 cm) uit het PKN-magazine Op Weg. Tijdens de duur van de tentoonstelling in de plaatselijke gemeente komt de werkgroep graag met een avondvullend programma over het Kerk & Israël werk van de PKN. Men kan daarvoor contact opnemen met ds. Remko Veldman, Oud Avereest 18, 7707 PN Balkbrug, ds.veldman@pg-oudavereestbalkbrug.nl of met Ad de Hoop, Marimba 18, 8265 RK Kampen, - adehoop11@hetnet.nl

Ds. Bart Gijsbertsen is ook op twee andere momenten te horen. Op 18 september in de lutherse kerk in Kampen en op 8 oktober in de Poortkerk in Veenendaal. Klik hier. 

Foto: interieur van voormalige synagoge, tegenwoordig expositieruimte