Chat webinar 30 juni

In de chat op 30 juni kwamen allerlei tips naar voren van deelnemers. We geven hier een doorkijkje in wat mensen schreven. We hebben de namen weggehaald, omdat mensen spontaan intikken en het niet altijd leuk is om dan met je uitspraak geconfronteerd te worden. We hebben wel plaatsnamen laten staan en af en toe toegevoegd  ‘Reactie’. Dat is bedoeld als manier om mee te denken met wat er geschreven is.

*Wij missen nog veel (40%) emailadressen van gemeenteleden. Reactie: Inderdaad hebben veel kerkenraden ten tijde van de coronacrisis ontdekt hoe gemankeerd hun adressenbestand is. Iemand uit een plaats waar men makkelijk bij elkaar binnenloopt, zei: ‘Ik kom wekelijks drie keer bij de familie X binnen. Maar nu kan dat niet. En ik weet geen telefoonnummer, geen mailadres’.

*Met permissie: Als ik Klaas zo hoor, dan is hij nogal zendend bezig. Is dat niet erg vroeg: eerst luisteren wat coronacrisis teweeg bracht.... Reactie: Dat is wel correct. Er is ook de noodzaak om te reflecteren op de achtergronden van de coronacrisis en op de behoefte van mensen. Tegelijk is er zoiets als de opstart van een seizoen en het unieke moment dat je de kans hebt begin september een doorkijkje te geven van wat je als kerk te bieden hebt en waar je staat.

*In onze (kleine) gemeente hebben we een enquête verspreid over de huidige (geloofs)beleving. Hoe beleven mensen de online vieringen en de ad hoc opgestarte nieuwsbrieven? Wat missen ze op dit moment? En zouden ze een bijdrage willen leveren aan de online vieringen? Dat leverde veel en mooie reacties op, creëerde ook betrokkenheid.


* Avondmaal durven wij nu nog niet aan. Zijn er gemeentes die dit reeds doen? En op welke wijze?

Reactie van een ander in de chat: Wij hebben al Avondmaal gevierd online. Thuis klaarzetten van brood en wijn. Op moment van Avondmaal vieren in de kerk (twee diakenen naast de tafel), nemen mensen thuis brood en wijn.


*Hoeveel procent van de gemeenteleden is digitaal bereikbaar? Wat doe je om meer mensen digitaal te bereiken, met name ouderen? Reactie: Er is inderdaad sprake van een zekere tweedeling. Een deel van de mensen kan je digibeet noemen, ze hebben geen toegang, daar is aparte aandacht voor nodig. Aan de andere kant moet je als kerk je hoofd niet in het zand steken. In een tijd dat de discussie gaat over ‘raket’ of ‘helikopter’ kan je niet roepen ‘paardentram’.

*Is er ervaring met streamingsdiensten die zeer simpel werken (bv met 1 druk op de knop activeren)? Reactie: Er zijn ervaringen met redelijk eenvoudige werkingen. Het hoeft ook niet allemaal top professioneel te zijn. Mensen waarderen het dat er uit de eigen kring contact gezocht wordt.


*Om de kerk in de toekomst ook te behouden is online kerk een goed middel om jeugd te betrekken bij de kerk. Ik ben van mening dat we niet bang moeten zijn voor de toekomst. Een ander geluid wat je hoort in de de gemeente is het feit dat er nu niet gezongen mag worden. Kerk zijn is ook samen zingen en geloven.


*De Hervormde Gemeente IJsselstein heeft zeer goede ervaringen met Kerk TV via Kerkdienstgemist.nl. Veel capaciteit en prima kwaliteit, zonder vertragingen zoals ervaren op Kerkromroep.nl


*Wij gebruiken Youtube dit is heel makkelijk te gebruiken. Als dit is geïnstalleerd is het een kwestie van aanzetten en uitzenden.

*Juist nu diaconaal je laten zien als gemeenschap? Denk aan financiële nood en ook materiele nood of voedselhulp? daar ligt niet veel nadruk op. Waarom niet? Reactie: Terecht dat u daar aandacht voor vraagt. Zeker als de recessie zichtbaar wordt en de tweedeling groter blijkt te zijn.

*Wij (Protestantse Gemeente Oldemarkt) hebben de kerk iedere woensdagmiddag open van 14.00 tot 16.00 voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek, aan informatie, gebed of voorbede. Het loopt niet storm, maar wordt erg gewaardeerd en zo nu en dan komen er "nieuwe gezichten". Zo proberen we in de gemeenschap te staan en zichtbaar te zijn.


*Er klinkt van uit verschillende kanten steeds meer de oproep tot het opzetten van huisgemeenten. (artikel Hans Maat EVW)


*Twitch-tv werkt bij ons heel goed


*Wij hebben voor de niet digitale mensen weer de oude kastjes geïnstalleerd voor het volgen van de dienst via kerkomroep


*Na 1 juli zitten er weer mensen in de kerk. Beleving van dienst van aanwezige kerkgangers en mensen thuis achter het scherm kan nogal verschillend zijn. Zijn er nog tips voor voorgangers in dit probleem. Reactie: Ik zou me op de virtuele bezoekers richten. De feitelijke bezoekers beleven als vanzelf al een vorm van gemeenschap en samenzijn.


*Jongeren kunnen een mooie bijdrage leveren aan het op weg helpen van ouderen in het digitaliseren


*Wij vieren ook geen avondmaal. wij kiezen voor het zgn. vasten hierin totdat het weer met zijn allen kan.


*Wij vierden het in verbondenheid met de gemeente.. in kleine groep rond de avondmaalstafel en de andere gemeenteleden thuis (via kerkdienstgemist)


*Onze diensten zijn korter en meer in de vorm van een ochtendgebed. De mensen thuis worden er ook in genoemd en bij betrokken. Men ervaart het thuis ook zo


*Het delen van voorbeelden ervaar ik als positief. Dit vind ik ook terug op de coronapagina van PKN. De nieuwsbrief van de classis helpt ook bij het opdoen van ideeën.


*Muzikale medewerking aan een kerkdienst: bij de opstelling van en instrumentalisten dient met de anderhalve meterregel en andere RIVM-voorschriften rekening te worden gehouden. We adviseren een afstand van min. 3 en bij voorkeur 5 meter qua zangrichting tussen de zanger(s) en de gemeenteleden in de kerk en buiten.


*Wij zijn een plan voor de startzondag aan het opstellen op het marktplein, zodat ruimte geen probleem is. Nu alleen hopen op goed weer!


*Bij ons is er een cantor en zeggen we in wisselspraak coupletten van liederen i.p.v. zingen


*Essentie van het RIVM advies van vanmiddag: Essentie van dat advies: Er blijft nog steeds veel onduidelijk over de vraag hoe het komt dat bij koren hoge virus-overdrachten zijn geconstateerd, maar in de huidige fase van de epidemie met dalende besmettingscijfers en versoepelingen op tal van andere gebieden is het RIVM van mening, dat koorzang toegestaan kan worden bij 1,5 meter onderlinge afstand in zigzag-formatie en 24 uur per dag ventilatie van de ruimte met tussentijds voldoende luchten.


*Wij gaan een pelgrimstocht met 'staties' maken door het dorp op de startzondag in Rolde en beginnen en eindigen bij de kerk