Actuele adressen gevraagd

Kerkenraden die mutaties doorvoeren, moeten die gegevens zelf melden in het Leden Registratiesysteem van de Protestantse Kerk (LRP). Johan Kuiper, tweede scriba van het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland, doet een beroep op de kerkenraden daarin zorgvuldig te zijn. Want als schrijver van de classis maakt hij gebruik van deze adressen. Het is in ieders belang dat relevante post op de goede (digitale) adressen wordt afgeleverd.

Iedere gemeente wordt geacht om haar mutaties ten minste eenmaal per maand centraal aan te leveren (Generale regeling voor het inrichten en bijhouden van de registers van gemeente en kerk, art 13, lid 1). Alle mutatieverkeer loopt dus via het LRP, daaronder vallen ook de plaatselijke en de bestuurlijke gegevens. Een ieder moet dat zelf bijhouden. Het is essentieel dat die gegevens up-to-date zijn. 

De Protestantse Kerk in Nederland telt ongeveer 1700 gemeenten met zo'n twee miljoen leden. Binnen deze gemeenten zijn vele predikanten, kerkelijke medewerkers en vrijwilligers actief. LRP zorgt voor overzicht en inzicht in het ledenaantal en de manier waarop de leden bij de kerk betrokken zijn. De cijfers maken het mogelijk een gedegen beleid voor en door de Protestantse Kerk en haar gemeenten te maken. 

De landelijke kerk liet onlangs weten dat het jaarboek van de kerken nog maanden op zich zal laten wachten. De vorige editie, die overigens maar moeilijk te verkrijgen is, dateert uit 2015. Het impliceert dat de kerken voor de actualiteit van de gegevens sterk afhankelijk zijn van het LRP.

Het Nederlands Dagblad schreef in de krant van 4 januari 2019 dat het nieuwe jaarboek later in 2019 zal verschijnen. Het zal niet meer via de boekhandel worden verspreid in verband met privacy-wetgeving. Het zal als intern boek binnen de Protestantse Kerk beschikbaar komen.