Het Nederlands Dagblad plaatste 2 september op de opiniepagina een artikel van Klaas van der Kamp, classispredikant en - in dit verband de directe link naar het artikel - voorzitter van de stichting Elisabethbode. Hij vraagt aandacht voor senioren. En hij wijst op de campagne van de uitgever van Elisabeth. Diakonieën en kerkenraden kunnen forse reductie krijgen op collectieve abonnementen. Ze kunnen het blad Elisabeth daarna verspreiden met vrijwilligers onder ouderen in de gemeente, een praatje maken met de mensen en op die manier de relatie onderhouden. Het artikel: 

Campagne om aandacht voor senioren


De kerken mogen de klokken wel wat harder luiden, nu de deuren van het kerkgebouw op zondag verder opengaan. Tabitha van Krimpen pleit voor een campagne in het Nederlands Dagblad van 30 augustus. Laten we vieren dat we elkaar weer kunnen ontmoeten en kunnen zingen, zegt ze. Het blad Elisabeth zit op dezelfde denklijn. De uitgever zet in overleg met de kerken een campagne in, waarmee kerkenraden extra aandacht kunnen geven aan senioren, een soms wat vergeten groep als zou de relatie met deze mensen vanzelfsprekend zijn en als zouden ouderen vanzelfsprekend de kerkgang oppakken.


De honger naar zichtbare openheid leeft breed in de plaatselijke gemeenten. Dominee Alex Brinkman van Enschede-Bethelkerk organiseerde bijvoorbeeld een speciale dienst in het kader van ‘het kan weer’. Hij hoort net als Tabitha van Krimpen bij de generatie van jonge theologen die pleit voor meer assertiviteit. Ook dominee Klaas Touwen van de dorpskerkbeweging heeft een speciale viering voor heel het dorp gehouden. Hij laat in de viering een duif los die de nieuwe vrijheid symboliseert. Het zou mooi zijn als de plaatselijke initiatieven van voorgangers een onderbouwing krijgen, betoogt Tabitha, met een campagne via landelijke bladen en media. Ze noemt als concrete mogelijkheden het aanbrengen van posters op bushokjes en de inzet van banners.

Een dergelijke campagne is zinvol. Het bemoedigt de getrouwen. En het nodigt mensen ‘van buitenaf’ uit om over de drempel van de kerk te stappen. Onderzoek wijst uit dat ongeveer een kwart van de mensen die online een kerkdienst volgt zelf geen trouw kerkbezoeker is. Een sterspotje op tv of een billboard langs de weg kan het laatste duwtje geven om een keer om de hoek van een kerkzaal te kijken.


De redactie van Elisabeth heeft een eigen manier gevonden om strategie te ontwikkelen nu de lockfree-mogelijkheden zich uitbreiden. Het missionaire blad vraagt blijvende aandacht voor senioren, een groep van wie we al te gemakkelijk aannemen dat men loyaal is. Eerst mochten ze niet in de kerk komen vanwege de risico’s.  Nu durven ze soms niet meer in de kerk te komen uit onzekerheid. Het blad haakt daarop in met acht themanummers waarin het leven na de coronacrisis in beeld komt. Het eerste nummer gaat over het thema ‘Wij blijven bij de kerk’.


Zo’n blad kun je bezorgen en waar zinvol een praatje met de mensen maken. Je legt uit dat de risico’s van kerkbezoek zijn weggenomen als je gevaccineerd bent. 

 

Het is goed dat we ons als kerk realiseren dat een deel van de ouderen bewust zal kiezen om online verbonden te blijven en niet meer (zo vaak) naar het kerkgebouw te gaan. We kunnen er bij de kerkdiensten van uit gaan dat een deel van de mensen online verbondenheid verkiest. Dat geldt voor jongeren en ook voor ouderen. [1] Het idee dat ouderen weinig besef hebben van toetsen en beeldschermen is achterhaald.

Je kan er als kerkenraad beleid voor ontwikkelen door in diensten de groep apart aan te spreken, expliciete informatie voor of na de dienst te geven en misschien wel door zoiets als een digitale pastor te introduceren, die ingaat op menselijke vragen. Het is ook mogelijk een opname te maken van een gesprek met één van de senioren die thuis meeviert en dat in te monteren in de viering, bijvoorbeeld in de buurt van de voorbeden. Je krijgt dan een nieuwe vorm van communicatie en gemeentezijn.

Foto: het blad Elisabeth
Klik hier als je een foto van de opiniepagina in het ND wilt zien. 
Voor een directe link naar het platform van magazine Elisabeth en een eventueel particulier of collectief abonnement: Klik hier.