Verdieping dorpskerkbeweging

Hoe kan je de belangstelling voor de dorpskerkbeweging een verdieping geven? Daarover sprak ik met Jacobine Gelderloos, de geestelijke moeder van de beweging. Ze wees op de mogelijkheid om als groep contextueel bijbel te lezen.

Met contextueel bijbellezen gaat een groep mensen met elkaar in gesprek over een thema uit het eigen leven waarbij de bijbel een gesprekspartner is. Bij contextueel bijbellezen ga je van je eigen situatie naar een bijbeltekst en weer terug naar de eigen situatie. Op die manier zie je verbanden tussen de situatie van de bijbeltekst en de situatie van je eigen leven, tussen de levensvragen van toen en die van nu en kan de tekst een nieuw licht werpen op ons eigen leven. 

Het doel van contextueel bijbellezen is niet om alles bij het oude te laten, maar juist om met elkaar te zoeken naar situaties die om verbetering vragen, om meer gerechtigheid, meer vrede, meer leven. Door samen in gesprek te gaan rond de bijbelverhalen en onze eigen levensomstandigheden, kunnen we ook iets van God op het spoor komen in onze eigen ervaringen. Al doende brengen we God ter sprake in verband met de tekst én met ons eigen leven. Zo verwoorden we onze eigen, lokale theologie, die voortkomt uit onze eigen levenservaring en het gesprek rond de bijbel.

Voor een uitwerking met Matteüs 8: 23-27 over de storm op het meer, volgt hieronder een model van de dorpskerkbeweging. 
 

Welkom

Met contextueel bijbellezen gaan we allereerst in gesprek met onze eigen context. Wat speelt daar? Waar moeten we het over hebben? 

Daarna openen we de Bijbel, kan de Bijbel ons iets aanreiken in deze situatie?

Dat is de beweging die we vandaag ook gaan maken. We beginnen bij onszelf, daarna openen we de Bijbel.


Viering

 

Zingen

Lied 283 ('In de veelheid van geluiden')


Lezen: Romeinen 15:4

'Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen'. 

 

Kaars

Hoe heet je?

Waar kom je vandaan?

Wat voor moois heb je ervaren? Noem één ding

 

Contextverkenning

 

Kranten bekijken en artikel kiezen: wat is voor jou actueel?

 

In thema groepjes bespreken:

 • Welke economische belangen spelen hier?

            Wie produceert, wie maakt winst, wie verdient eraan?

 

 • Wat zijn de politieke belangen?

            Wie deelt de lakens uit? Wie bepaalt wat er gebeurt?

 

 • Welke groepen in de samenleving zijn hiermee bezig en hoe verhouden ze zich tot elkaar?

 

 • Welke ideeën en overtuigingen liggen ten grondslag aan hoe er met dit vraagstuk omgegaan wordt?      
     
 • Waarom gebeurt er wat er gebeurt? Wat is de achterliggende reden?

 

 • In welke God of ‘god’ wordt er geloofd?

 

Bijbellezen


Matteüs 8: 23-27 ('Storm op het meer')


In themagroepjes bespreken:

 • Welke personages komen we tegen en wat doen ze? (kijk eens goed naar de werkwoorden)
 • Waar speelt het verhaal zich af? Wat is de betekenis van die plaats?
 • Waar gaat het verhaal over?

 

Betekenis lezen

 

Wat zegt deze tekst over onze situatie?

 • Welke stormen dreigen ons te overspoelen?
 • Wie slaapt en wie maakt wakker?
 • Wie legt die stormen het zwijgen op en hoe?

 

Bedenk een concrete en haalbare stap die je kunt zetten, plus een stap die iets meer moeite zal kosten, en zet een stip op de horizon.

 

Plenair uitkomsten van de groepjes: wat neem je mee uit het gesprek?


Vieren

 

Zingen: Bless the Lord my soul

Kring met voorbeden

Onze Vader


Achtergrond:

Hoe kun je op verhaal komen in je eigen kerk?

 

 • gespreksgroep 1 à 2 avonden met: 
  • de kerkenraad of een commissie
  • mensen van verschillende kerkelijke achtergrond
  • mensen die betrokken zijn bij een thema dat in de omgeving speelt (met de school, dorps/buurtvereniging, zorgorganisatie)
  • een groep een viering voorbereiden
 • tijdens een viering

 

Meer informatie 

Meer over contextueel bijbellezen: klik hier

Meer over de dorpskerkenbeweging: klik hier

Voor andere uitwerkingen in bredere zin (circa twintig teksten) klik hier.
Voor een introductie van de dorpskerkambassadeur uit de regio Overijssel-Flevoland ds. Betsy Nobel: klik hier