Meer openstaande vacatures verwacht 

Protestantse gemeenten die de komende zeven jaar vacant geraken moeten er rekening mee houden dat de vacatures langer zullen aanhouden. Uit onderzoek van de classis Overijssel-Flevoland blijkt dat 71 procent van de predikanten in deze regio ouder is dan 50 jaar en dat 39 procent zelfs binnen zeven jaar met emeritaat gaat.

De openvallende vacatures zullen moeilijk te vervullen zijn. Naar verwachting zal er in een zelfde periode zo’n 5 procent aan nieuwe predikanten de kerk instromen en door secularisatie en schaalvergroting zal nog eens 15 procent van de vacatures verdwijnen. Maar het resultaat is toch dat een kleine 20 procent van de vacatures open zal blijven staan.

Piet Vergunst, de secretaris van de Gereformeerde Bond, schreef onlangs in de Waarheidsvriend ook over deze thematiek. Hij signaleerde dat nu al bijna een kwart van de gemeenten in zijn achterban op zoek is naar een predikant.

De cijfers voor Overijssel-Flevoland laten zien dat de uitstroom in alle delen van de classis aanwezig is; al tikken de cijfers het sterkst door in het centrum van de classis waar de gemeenten relatief gezien groot zijn. Het zijn plaatsen waar predikanten eerder naar toe gaan als ze ervaring hebben opgebouwd. In Twente en in Flevoland vind je relatief gezien nog iets meer spreiding in leeftijd, al worden ook daar tekorten verwacht.

De generale synode van de Protestantse Kerk besloot nog vrij recent de hulpdiensten van onder meer emeriti aan banden te leggen. Als de cijfers zich doorzetten in bovenstaande zin, zal er evenwel regelmatig een beroep op deze seniores gedaan moeten worden. De ruimte voor HBO-theologen en kerkelijk werkers neemt toe in de PKN en dat sluit aan bij de vraag naar nieuwe krachten.

Ds. Wilbert Dekker, afgevaardigde naar de classis Overijssel-Flevoland vanuit de regio Kampen, vroeg tijdens de laatste classicale vergadering om een doorkijkje in de cijfers. Zijn verzoek is aanleiding geweest om nu met concrete informatie naar buiten te komen. De cijfers in Overijssel-Flevoland sluiten redelijk aan bij de landelijke ontwikkelingen. Zoals bekend doen zich de tekorten aan werkers in de wijngaard ook voor in rooms-katholieke kringen en in de kerken van de Nadere Reformatie. 

Foto: thematische foto van één van de predikanten die over enige tijd met pensioen gaat