Protestantse gemeente Almelo in Algemeen Dagblad

De protestantse gemeente Almelo staat voor ingrijpende veranderingen. De gemeente wijkt daarin niet af van verschillende andere gemeenten in de classis. Maar bijzonder is wel dat het Algemeen Dagblad er uitvoerig over schrijft op 11 mei. De journalist Han Haveman heeft een impressie gegeven van de situatie.

Aanleiding is onder meer de afscheidsdienst van ds. Pieter Endedijk, die sinds maart 2013 vanuit Arnhem de Twentse textielstad parttime heeft gediend als voorganger van de Grote Kerk. Hij nam zondag 10 mei afscheid met een viering waarin hijzelf voorging, een organist aanwezig was en enkele leden van de cantorij medewerking verleenden. Het is de bedoeling dat hij later dit jaar nog een officieel afscheid ontvangt, als de coronacrisis het toelaat. Almelo hanteert een vacaturestop, zo laat het Algemeen Dagblad weten. Dus zal Pieter Endedijk niet direct vervangen worden.

Gerard ter Haar, voorzitter van de wijkkerkenraad Grote Kerk, vertelt in de krant dat de komende tijd regelmatig gastpredikanten in de kerk aan het Kerkplein gaan preken. Verder pakken emeritus-predikant Arie van Houwelingen en geestelijk verzorger Sape Visser een deel van de werkzaamheden van Endedijk op. Ook zij zijn bekend bij veel leden van wijkgemeente de Grote Kerk, onder meer door de pastorale hulp die zij verlenen in de verzorgingshuizen Hoog Schuilenburg en Eugeria.

Eind dit jaar gaat fulltimer Dick van Bart, dominee van wijkgemeente Noach (De Schelfhorst), eveneens met emeritaat. Dick van Bart is bij de classis bekend als afgevaardigde vanuit de regio Almelo. Ter Haar verwacht dat dan wel enige financiële ruimte ontstaat voor de tijdelijke aanstelling van een predikant voor twee wijkgemeenten. ‘Maar de tijd dat elk van de vijf wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente nog een eigen predikant had’, zo stelt men in de krant, ‘lijkt definitief voorbij nu het kerkbezoek in Almelo blijft dalen en steeds minder mensen lid willen zijn van dit kerkgenootschap’.

De krant vertelt verder dat de algemene kerkenraad een praatstuk heeft gemaakt, dat inmiddels naar de wijkkerkenraden is gestuurd. De wijkkerkenraden mogen er hun  mening over geven. Volgens Ter Haar staan er verschillende opties in, zoals de samenvoeging van wijkgemeentes en de vorming van één grote centrale gemeente. Ervaringen in andere gemeenten hebben uitgewezen dat dergelijke keuzes gevoelig liggen en om zorgvuldig horen en recht doen van alle betrokkenen vraagt. De uitbraak van het coronavirus is een extra hindernis waar het gaat om de voortgang van het proces en het wikken en wegen van de meningen om tot de beste oplossing te komen.

In een speciale nieuwsbrief van wijkgemeente de Grote Kerk staat dat dominee Marco Montage, predikant van de wijkgemeente Pniël, als consulent aan de slag gaat. Dominee Montage is evenmin een onbekende bij de gelovigen van de Grote Kerk, want hij gaat regelmatig voor in de gezamenlijke zomerdiensten van de Grote kerk en Pniël.

Foto's:
Boven graffiti uit Almelo 
Onder gezicht op de Grote Kerk