Webinar over internationale morele gesprekken tussen kerkelijke tradities

Het volgen van een internationaal webinar kan de blikrichting verruimen. Dankzij de coronacrisis is er nu een breder aanbod. De Wereldraad van Kerken haakt in op de belangstelling voor digitale ontmoetingen en organiseert een drietal bijeenkomsten over moraliteit vanuit oecumenisch perspectief. Men kan alle bijeenkomsten gratis volgen of een enkele ontmoeting opluisteren.

Het eerste webinar vindt plaats op 29 april 15.00 uur en gaat over ‘moral discernment – what can we learn form other traditions?’ Veertien verschillende tradities worden aangereikt die laten zien hoe men morele vragen benaderd. Het materiaal is ook in een oecumenisch document opgenomen, waarbij het leuk is te vertellen dat er een Nederlands randje zit aan de publicatie. De rooms-katholieke theologe Myriam Wijlens maakt deel uit van de eindredactie.

Het tweede webinar staat geprogrammeerd voor 27 mei 15.00 uur en gaat over ‘Change in Moral Teaching – Exploring Continuity and Discontinuity’. Het laat zien hoe enkele kerken door de tijden heen hun morele standpunten hebben bijgesteld.

Het laatste webinar volgt op 10 juni 14.00 uur en gaat over ‘Moral discernment: a tool to explore common ground and disagreement’. Het gaat over de morele dialoog die de Wereldraad vanaf 2015 is gestart.

Wie wil meedoen kan zich hier laten registreren en krijgt dan per ommegaande op de mail een link die hij / zij op de genoemde data kan gebruiken. Een aardige kans om iets van de omgangsvormen op het internationale forum te ervaren.

Foto: publicatie van het internationale geschrift waarop het eerste webinar gebaseerd is