Digitaal bijpraten over solidariteit

Er komt een digitaal overleg waarin mensen met elkaar kunnen praten over hulp aan armen tijdens de energiecrisis. Nadere mededelingen over de datum (voorlopig wordt gedacht aan 8 december, 20.00 uur) volgen later. Het moment wordt zo gekozen dat gemeenten die aandacht geven aan de solidariteit hun eigen plannen in de grondverf kunnen zetten en kunnen vergelijken in het digitale overleg met de plannen van andere gemeenten. 

De indruk bestaat dat de actie het beste verloopt als het lokaal wordt opgepakt. Er zijn al verschillende deelnemers, zoals Ommen, Apeldoorn, Zwartsluis, Den Haag Moerwijk, en Solidair Friesland. Kerken doen vaak al soortgelijke dingen en kunnen gebruik maken van de kennis en netwerken die ze al hebben. Het is nuttig als kerken plaatselijk samen optrekken. 

Er komen van verschillende kanten vragen over de mogelijke uitwerking. Op de webpagina 'FAQ' (Frequent Asked Questions) wordt daarop ingegaan.

Beleidsmakers van de landelijke koepels, zo blijkt uit informele contacten, zien de inzet vooral als een manier om een appel te doen op de samenleving en de tweedeling tegen te gaan. Dat is de focus; de concrete beschikbaarheid voor plaatselijk noodlijdende mensen en bereidheid geld te doneren door mensen van goede wil onderstreept de urgentie van het appel en ligt bij plaatselijke diaconieën, humanitasgroepen, caritas-groepen e.a.. 

 

Foto: Mozaïek uit de oude IJsselcentrale in Zwolle