E-flits - juni 2019 - 
Gratis e-flits uit de classis Overijssel-Flevoland met informatie over de regio.
____________________________________________________________________________________________________
Pinksteren 
Ds. Tieneke van Lindenhuizen (Oldenzaal) en ds. Erna Leusink (Denekamp) werken mee aan het programma ‘Met hart en ziel - Pinksterviering’. De KRO-NCRV heeft beelden opgenomen met amateurschilders (zie uitzending gemist) voor de viering op weg naar Pinksteren, die wordt uitgezonden op zondag 8 juni, NPO 2, 17.10 uur. Klik hier

Pastoresontmoeting
Talloze predikanten en kerkelijk werkers uit de classis komen op maandag 17 juni bij elkaar voor een lunch en een bezinning waarop de onderlinge samenwerking centraal staat. Ds. Hennie Marsman (Losser) en ds. Hans Baart (Ommen) verzorgen een inleiding op ‘Spiritualiteit van samen’. Ds. Elsbeth Gruteke (Zeewolde) levert een column. Ds. Pieter Endedijk (Almelo), ds. Hans van Solkema (Heino), ds. Henk Spit (Diepenveen) en ds. Klaas Dijkstra (Utrecht) verzorgen workshops. Klik hier

Basics 
Ds. Dick Wolters (Vollenhove) verzorgt een inleiding over de basics voor samenwerking op donderdag 27 juni in Willemsoord. Kerkenraden en voorgangers uit de buurt (ring) zijn uitgenodigd om na te denken aan de onderlinge samenhang van het werk en mogelijkheden tot samenwerking. Klik hier

Barometer
Diaconieën uit Overijssel-Flevoland worden opgeroepen om de armoede-enquête van de kerk in te vullen. Als er voldoende reacties zijn uit de classis zal de landelijke kerk de regio’s Overijssel en Flevoland apart uitdraaien, zodat de cijfers gebruikt kunnen worden in het contact met onder meer de overheid. Iedere drie jaar presenteren de kerken een dergelijke armoede-barometer. Voor de classis Overijssel-Flevoland is de deadline opgeschoven tot 7 juni. Klik: https://www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/

Mysterie van leven

De protestantse gemeente Raalte houdt een zomerexpositie in de Plaskerk met lokale kunstenaars onder het motto ‘Mysterie van het leven’. De kerk is in de zomerweken geopend op woensdag, vrijdag en zaterdag vanaf 15 juni. 

Zuid-Afrika 
Kerk in Actie overweegt het ZWO-werk van de provincie Flevoland te koppelen aan een concrete regio, Zuid-Afrika. Gerdine Klein, de consulente van Kerk in Actie, werkt dat voorstel uit met diakenen en zwo-commissies op 5 juni in Swifterbant. Klik hier

Kerkennacht
De protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse doet mee met de kerkennacht van 21 juni en heeft amateurschilders gevraagd om werk in te leveren dat geëxposeerd kan worden in één van de Haaksberger kerken. Een deel van het werk wordt per opbod aan het einde van de avond verkocht. Het geld gaat naar een goed doel. Klik hier

Beleidsplan
De classis heeft een beleidsplan goedgekeurd voor het eigen werk. Een citaat: ‘De classis legt prioriteit bij contact met kleinere gemeenten en gemeenten waarbij fusies zich aandienen. Vraagstukken worden verbonden met de omliggende regio, zodat kerken zo lang mogelijk in hun eigen plaats zichtbaar kunnen blijven’. Klik hier.

Provinciale Raad van Kerken
De classis heeft besloten om twee provinciale raden van kerken te vormen, die een keer per jaar bij elkaar komen. De raden krijgen een nieuwe vorm; het accent ligt niet op de vertegenwoordiging vanuit de plaatselijke raden, maar op representatie vanuit de verschillende kerken in de regio. De raden komen na de zomer bij elkaar. 

Dementie
Eén op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgt te maken met dementie. Als pastor kan je het beste een beetje meebewegen met de emoties van de patiënt. Esther Pierik (Oldemarkt) en Jelle Vonk (Blokzijl) hielden er een inleiding over voor de werkgemeenschap Vollenhove. Klik hier
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De e-flits verschijnt maandelijks. Dit is jaargang 1, nr. 10 (juni 2019). 

Wilt u deze e-mails niet meer ontvangen? U kunt zich uitschrijven via k.vanderkamp@pkn.nl. Wilt u een ander mailadres toevoegen voor een gratis e-flits, dan kunt u zich op hetzelfde adres aanmelden.