Synodepreses Saskia van Meggelen pleit voor solidariteit tussen gemeenten

‘We moeten meewerken aan nieuw elan en we doen aan stervensbegeleiding’. Ds. Saskia van Meggelen uit Breda, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk, was dinsdag 26 februari te gast bij de classis Overijssel-Flevoland. Ze drukte pregnant uit dat de kerk wijzigingen ondergaat. De agenda bestaat enerzijds uit pioniersplaatsen en uit nieuwe vormen van kerkzijn; tegelijk neemt de kerk afscheid van oude structuren en soms van gemeenten.

Saskia van Meggelen riep op tot solidariteit tussen de diverse vormen van gemeentezijn. ‘Laten we elkaar iets gunnen, dat ieder op een eigen manier het evangelie mag beleven’. Saskia van Meggelen tekende een indringend nieuw landschap, van minder regels en meer inhoud; minder vergaderen en meer ontmoeten; een terugkeer tot de essentie van kerkzijn. Ze noemde daarbij diverse aanpassingen waar de kerk voor staat: van een mozaïek van kerkplekken tot hernieuwde belangstelling voor de dorpskerk. De classis is daarbij een scharnierelement in de kerkelijke organisatie.

De classicale vergadering herkende de wens tot verdere solidariteit tussen de gemeenten. Er was ook behoefte aan diepere bezieling. ‘Praat eens apart met mijn generatie van jonge predikanten’, stelde ds. Wilbert Dekker, ‘we hebben verschillende ideeën over de manier waarop we in de toekomst kerk denken te kunnen zijn’.

Evert de Jong leidde de aanzet van een beleidsplan voor de classis in. De afgevaardigden wilden nog een verdere vereenvoudiging van de opzet. Het wordt nader bijgesteld. De vergadering stelde de begroting vast en nam kennis van de handelingen van het breed-moderamen van de achterliggende maand.

Vooraf sprak de preses Saskia van Meggelen met het moderamen en de synodeafgevaardigden van Overijssel-Flevoland. Het gesprek vond plaats tijdens een avondbrunch. De volgende mensen zijn vanuit Overijssel-Flevoland afgevaardigd naar de generale synode: Gert van Tol (Rouveen), Oane Reitsma (Enschede), Piet Hofman (Hellendoorn), Maarten Meun (Urk) en Jan Kippers (Almelo). Het gesprek met de preses markeerde de teruggang van 75 synodeleden naar 55 synodeleden. Uit het verhaal van Saskia van Meggelen aan tafel met de synodeleden bleek dat afgevaardigden in andere regio’s soms een lange traditie hebben van voorbesprekingen voor de synode. De afgevaardigden uit Overijssel-Flevoland overwegen een dergelijke constructie, al blijft gelden dat men er zit zonder last of ruggespraak.

Foto: Drie synodeleden op een rij: Gert van Tol, Oane Reitsma en Piet Hofman