Vragen over gemeentezang

Het was al laat zaterdagavond. Al na negenen 's avonds. Ik zag aan het kengetal 020, dat iemand uit Amsterdam me probeerde te bereiken. Vreemd. Ik nam op. 'Met SBS-6'. 

A snel werd duidelijk dat men bezig was opnamen te maken over de gemeentezang in enkele kerkelijke gemeenten. De collega van Zeeland had doorgestuurd naar Overijssel-Flevoland. De naam Kleverskerke was gevallen, maar ook de naam Staphorst. En dat was Overijssel immers. Ik kreeg dus SBS-6 aan de lijn. Of men voor Hart van Nederland opnames mocht maken en of ik dan iets wilde zeggen. 'Maar de gemeente die zingt in Staphorst is toch hersteld hervormd?', vroeg ik. 'Moet u daar dan niet zijn?' 'Die willen niet', was het antwoord. 

En dan denk je snel na. Wat is wijs? Direct al te beoordelend over een zusterkerk ter rechterzijde lijkt me niet. Maar toch wel dat het zingen als gemeente risico's met zich meebrengt. Tenslotte zijn er ook enkele gemeenten in onze classis die aarzelen. Ik stemde toe om enkele zinnen in te spreken. Nee, ik wilde niet naar Staphorst gaan daarvoor. Nee, het hoefde ook niet bij mij thuis. Het kon wel bij de Bovenkerk. Mooi shot voor een algemene omroep. 

En dan voordat je gaat, peil je toch eerst bij de collegae in Staphorst. We hebben er als protestanten drie kerken. De hervormde collega liet weten dat men juist het besloten de gemeentezang terug te draaien. Een ander liet weten dat men ook alleen met voorzangers werkte, die op de eerste rij werden geposteerd. Dan was er veel vrije ruimte. 

Met dat verhaal trok ik naar de Bovenkerk. Na nog even het landelijke advies te hebben nagelezen. En ook de ledentallen van de kerken. Hersteld heeft 60.000 leden, PKN zo'n 1,6 of 1,7 miljoen. En RKK 4 miljoen. Ik had daags te voren nog van mijn rooms-katholieke college gehoord dat men niet zong als parochie. Eerder, toen de coronacrisis nog niet zo scherp toesloeg, gaf hij al het advies: 'Geef gewoon veel onbekende liederen op, dan zingen de mensen so wie so niet zo hard mee'. 

Twee jonge kerels meldden zich bij de Bovenkerk. De één bediende de camera, de ander het geluid. 'Wat vindt u van de keus te zingen'. 'Ik vind het jammer, er zijn alternatieven. Je moet eerbied en veiligheid niet door elkaar halen'. Het gesprek was in een paar minuten klaar. Of ik nog even kon komen aanlopen door de poort. En weg waren de mannen weer, op weg naar Zwolle of een andere plaats om nog wat quotes van mensen op straat op te nemen. Ik was blij dat ik mijn geestelijke overhemd had aangetrokken. Dan kon je in de snelheid van uitzenden in ieder geval zien dat er ook iemand met een geestelijk ambt tussen zat.  

Foto: het team van SBS-6 op de Koornmarkt tussen Bovenkerk en Poort.