Webinar over toekomst kerkgebouwen

Wie mee wil doen met een webinar op 3 december vanaf 19:45 over het thema: “De toekomst van onze kerkgebouwen. Uitdagingen verbinden!?” is van harte welkom.  De Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen houdt daar een digitale ontmoeting over.

Een drietal sprekers houdt een korte inleiding vanuit hun expertise om te inspireren, te informeren of juist aan het denken te zetten. Jorien Kranendijk van het Rijksprogramma Toekomst Religieus Erfgoed, Petra Stassen van Kerkelijk Waardebeheer en predikant Klaas van der Kamp delen hun visie met de deelnemers, waarvoor inmiddels al meer dan tachtig aanmeldingen zijn.  Daarna wil men met de deelnemers in gesprek gaan. Welke uitdagingen ziet u, welke zorgen heeft u, welke hulp is gewenst? Het belooft een interactief programma te worden. Houdt naast een laptop of ipad ook de smartphone bij de hand.


Waarom dit webinar?

Er gebeurt op dit moment veel rond kerkelijk vastgoed. Er zijn vanuit het rijk en de provincie programma’s opgezet om het vastgoed te behouden en onderhouden. Kerkgemeenschappen roeren zich, vanaf protestantse zijde maakt men zich sterk voor blijvende aanwezigheid in leefgemeenschappen. Als belangenbehartiger voor de Overijsselse dorpen vindt de Overijsselse Vereniging dit een belangrijk thema en daarom gaat de organisatie de komende tijd meer aandacht besteden aan ontwikkelingen rond de kerken in Overijssel. Het webinar is een eerste aftrap.

Ontmoetingsplek behouden

De kerken zijn beeldbepalende gebouwen in onze dorpen en kernen. Voor sommige kerkbesturen is het lastig om de exploitatie rond te krijgen. Tegelijk zijn er vele kerkenraden en colleges van kerkrentmeesters die beseffen dat de kerk hoe dan ook een baken in het dorp is, dat ontmoeting mogelijk maak en mensen verbindt.  Vaak is iedereen het erover eens dat de kerk als ontmoetingsplek behouden moet worden en soms ook kan worden verbouwd. Maar hoe pak je dat aan? Wie is er aan zet? Welke stappen zet je? Is er ondersteuning in de vorm van geld en kennis? 


Aanmelden

Wilt u deelnemen aan het webinar op 3 december vanaf 19:45? Meld u dan aan. Op 2 december versturen we de link naar het webinar naar alle deelnemers.


Programma

19:45               Opening 

19:55 – 20:25    Jorien Kranendijk over Toekomst Religieus Erfgoed, Petra Stassen van Kerkelijk Waardebeheer over hoe je mensen mobiliseert om aan de slag te gaan met uitdagingen, Klaas van der Kamp Classispredikant PKN over hoe de kerk kijkt naar de uitdagingen op gebied van kerkgebouwen.

20:30 – 21:10    Interactief gesprek aan de hand van vragen aan de deelnemers

21:15               Afronding en sluiting

Foto: Hengelo als voorbeeld van vernieuwd kerkgebruik