Op adem komen in een klooster

Zoek je inspiratie voor je persoonlijke ontwikkeling of heb je behoefte aan een adempauze? Vadere biedt met de kloostermeerdaagsen een verdiepend programma over het kloosterleven en persoonlijke thema's ter verdieping van het dagelijkse leven. Door het ritme van de dag komt de stilte, de rust, bezinning en ontmoeting tot zijn recht.

Vadere bestaat uit verschillende professionals die ieder een eigen aandachtspunt hebben. Op dit moment worden er twee meerdaagsen aangeboden:
1. ‘Ruimte nemen in je eigen tijd’. Vrijdag 18 oktober vanaf 14.00 tot zondag 20 oktober 14.00 uur, Abdij Koningshoeven te Tilburg
2. ‘Omgaan met eigen verlieservaringen’, dinsdag 12 november vanaf 11.00 tot donderdag 14 november 10.00 uur, Abdij Lilbosch te Echt

Via één van de initiatiefnemers Jos van Remundt ben ik, Klaas van der Kamp, in het comité van aanbeveling gekomen. Ik ken Jos van zijn jaarlijkse bezoeken aan de Raad van Kerken in Nederland met leerlingen van een openbare pabo. We maakten samen tochten door Amersfoort langs diverse kerken, een moskee en een synagoge. 

Zie voor meer informatie www.vadere.nl

En zie ook: https://www.raadvankerken.nl/pagina/4098/kloosterervaring