Fietsenplan in Dronten loopt als een trein

Al meer dan dertig mensen hebben een gratis fiets gekregen in Dronten. Mensen die in armoede leven moeten bezuinigen op alles. Relatief grote investeringen moeten ze uitstellen. Dat geldt in de regio Dronten niet voor een fiets. Mensen die onvoldoende inkomsten hebben kunnen een verzoek indienen voor een fiets bij de kerken, of bij de voedselbank of bij de Meerpaal.

Het diaconaal platform van Dronten lanceerde in 2017 een fietsenplan. Het geheel kwam in een stroomversnelling toen het fietsenplan werd gekozen als ‘Het Beste Idee van Dronten’ en de initiatiefgroep een cheque van vijfduizend euro in ontvangst mocht nemen. Recent volgde er een publicatie in de Flevopost, waarmee het initiatief opnieuw onder de aandacht is gebracht.  

Aanvragen voor een fiets of vragen om een gratis reparatie worden uiteindelijk doorgegeven aan de werkplaats bij het Hogerhuis van Kwintes in Dronten, waar vrijwilligers iedere dinsdag en donderdag aan gedoneerde en aangekochte fietsen sleutelen. Er staat een aantal dames-, heren- en kinderfietsen op voorraad. Zit de juiste fiets er niet tussen? Dan wordt er een passende fiets gezocht.

Het fietsenproject is een initiatief van Aad Kruithof en wordt in goede banen geleid door Jan Luik van Kwintes, een organisatie die mensen begeleidt met psycho-sociale problemen. ‘Dankzij de donatie van de gemeente is de continuïteit van het project gewaarborgd. Er is inmiddels een diaconaal “fietsteam” gevormd met een contactpersoon in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant.