Joodse bijzondere dagen in kerk gehouden

De Joodse feesten Rosj haSjana (nieuwjaar) en Jom Kippoer (grote verzoendag) werden dit jaar in Haaksbergen in een kerk gehouden. Dat is zo uitzonderlijk, dat het Nieuw Israëlisch Weekblad (NIW) er een speciale fotorapportage aan heeft gewijd.

Ds. Reinier Gosker, voorzitter van de classicale werkgroep Kerk en Israël Overijssel-Flevoland zegt: ‘De foto's zijn niet alleen mooi, maar ook veelzeggend. Het is dus mogelijk dat een kerk zich bekommert om de synagoge. Sterker nog, dat een kerk zich ervoor leent om onderdak te bieden aan de synagoge’.

Omgekeerd kan het ook gevoelig liggen: dat Joden die ambivalente ervaringen hebben met de kerk (om het eufemistisch uit te drukken) bereid zijn hun bijzondere gedenkdagen juist in een kerkelijke omgeving recht te doen. Bert Oude-Engberink, leider van de joodse gemeenschap in de regio, had ds. Job Stein (predikant van de protestantse gemeente Haaksbergen-Buurse) gevraagd om gebruik te mogen maken van de kerk. Deze reageerde positief en ook het kerkbestuur verleende van harte medewerking. Zowel de viering van Rosj haSjana als die van Jom Kippoer vonden plaats in de protestantse kerk.

Het overbrengen van de sefers (boekrollen) vond plaats in een soort van processie, langs de katholieke Pancratiuskerk naar de voormalige hervormde kerk aan de Jonkheer von Heijdenstraat. Bert Oude-Engberink kijkt er met dankbaarheid op terug: ‘De kosters hadden de kerkzaal zelfs helemaal voor ons aangepast, zodat we ons op het oosten konden richten. We zijn er heel blij mee geweest’.

Het is al weer anderhalf jaar geleden dat kerk en synagoge in Haaksbergen ook samen in het nieuws waren. Ze verzorgden een gezamenlijke dienst op de eerste zondag in mei, tijdens de coronacrisis. RTV-Oost ging met de kerkdienst van zondag 3 mei in op Bevrijdingsdag. Vanuit de kleinste nog in gebruik zijnde synagoge van Nederland, die in Haaksbergen. Ook daar was Bert Oude Engberink bij betrokken en ds. Olaf Haasnoot, evenens predikant in Haaksbergen, Buurse en Usselo. De organisatoren stonden toen stil bij het thema van 75 jaar bevrijding.

Voor het eerdere bericht van 3 mei: klik hier.