Digitale kruisweg beschikbaar

Ook voor de initiatiefnemers van de culturele kruiswegroute in Deventer is het improviseren. Studentenpredikant Arent Weevers en de zijnen hebben er iets op gevonden: Een digitale, kunstzinnige pelgrimage in tijden van het coronavirus. Aan de hand van afbeeldingen, verdiepende vragen, beeldmeditaties, artikelen en video’s kun je de kunstroute Art Stations of the Cross nu digitaal bezoeken.

De curatoren van de 2020 editie in Deventer - Anikó Ouweneel en Arent Weevers - hebben een lespakket ontworpen voor de middelbare en hogere onderwijs en natuurlijk ook voor iedere geïnteresseerde. Zij willen met dit lespakket – ondanks de coronavirus maatregelen – toch vele mensen kennis laten maken met dit bijzonder project, een (in dit geval digitale) contemplatieve kunstroute. Het doel is om middels de 14 kruiswegstaties van Jezus een handvat te bieden om stil te staan bij het lijden van de medemens in onze tijd. Dit gebeurt op een manier die de lezers kunstzinnig, geestelijk en maatschappelijk aan het denken zet. Op ieder van de 14 locaties bevindt zich één kunstwerk, dat een bestaand of speciaal voor deze plek ontwikkeld werk kan zijn.

Wie wil kan het geheel van de pelgrimage meemaken door het programma door te nemen. Schrijf een mail aniko@websophia.com en/of a.j.weevers@home.nl en je krijg het informatiepakket digitaal toegestuurd. De begeleidende brochure vind je alvast ter kennismaking op:www.artstations.org/art/

Een vrijwillige bijdrage is welkom en kan gestort worden op de bankrekening NL90 BUNQ 2025 5799 93 ten name van Stichting Faces I See Faces o.v.v. ‘Bijdrage lesprogramma’.

De initiatiefnemers schrijven: ‘Misschien vind je dit een mooie alternatieve manier om de verstilling van De Goede Week door middel van kunst toch met elkaar te delen’.

Foto: Ans Hey, sculptuur van albast, 1979, op de voormalige begraafplaats van de Bergkerk in Deventer (foto overgenomen van de organisatie)