Migrantenkerken in regio ontmoeten elkaar

‘We wilden nou eens niet met elkaar spreken over de dagelijkse sores, maar over datgene wat ons bezielt. We hebben de organisatie de vrije hand gegeven en waren zelf ook benieuwd wat er uit zou komen’. Zo vertelt één van de initiatiefnemers van SKIN (de koepelorganisatie van migrantenkerken in Nederland) over het initiatief van donderdag 28 april, toen migrantenkerken uit de regio Zwolle – Deventer – Zutphen – Apeldoorn bijeen kwamen in de Opstandingskerk in Zwolle.

Vertegenwoordigers van de landelijke SKIN-kerken, onder wie de voorzitter Rhoinde Doth, de penningmeester Jan Scholten (uit Zwolle) en coördinator Madelon Grant waren naar de provinciehoofdstad gekomen om met vertegenwoordigers van zes migrantenkerken te spreken over het thema ‘Een levende getuigenis zijn’. Ook de classis van de PKN was vertegenwoordigd in de persoon van de classispredikant.

Raul Salas, van een pinkstergemeente uit Zwolle Stadshagen, was één van de mensen die een inleiding hield. Hij vertelde hoe het levende getuigenis in zijn leven een rol speelde. Het gaat er om dat je je openstelt voor de ander en voor de werking van de Geest. Vanuit die openheid kan het voorkomen dat je met iemand in nood gewoon in een supermarkt met elkaar bidt.

Sleutelfiguren, zei een andere inleider, kunnen daarbij een deur openen waardoor veel meer christenen vrijmoedigheid krijgen te spreken of een deur waardoor het getuigenis op onverwachte wijze een echo krijgt. Hij noemde het voorbeeld van hulp die geboden was aan een Iraanse vluchteling. De vluchteling was geholpen door hem te begeleiden door de papierwinkel van de IND en door werk te helpen zoeken. De man had zijn familie in Iran geïnformeerd dat ‘Jezus hem geholpen heeft’ om een thuis te vinden in Nederland.  

SKIN onderzoekt of de migrantenkerken elkaar vaker kunnen ontmoeten in de regio. Het breed moderamen van de classis Overijssel-Flevoland heeft al eerder aangegeven open te staan voor verdere contacten tussen ‘witte’ kerken en migrantenkerken. Het is niet de vraag of dergelijke contacten zinvol zijn, het is meer de vraag hoe je dergelijke contacten vorm kunt geven. De verwachtingen tussen witte kerken en migrantenkerken kunnen namelijk behoorlijk verschillen. Hoe zorg je voor een goed verwachtingenmanagement? Donderdag 28 april werd een volgende stap gemaakt in de wandelgangen: voorganger Raul Salas bleek bereid deel te nemen aan de kring van kerken Overijssel die elkaar jaarlijks ontmoet. Het is de bedoeling dat de kring elkaar dit jaar treft op maandag 3 oktober bij RTV-Oost in Hengelo.

Esther Struikmans, verbindend specialist migrantenkerken van de PKN, was ook aanwezig in Zwolle. Zij richt zich in haar werk eveneens op het uitbouwen van contacten tussen witte kerken en migrantenkerken. Ze werkt daarin samen met Shadi Hadad. Mensen in de classis die er meer van willen weten kunnen op korte termijn bijvoorbeeld meedoen met een webinar, vooral afgestemd op predikanten en pastores, op 9 mei 2022 van 14.00 uur tot 15.15 uur, waar dr. René de Reuver, prof. Mechteld Jansen en voorganger Jurjen ten Brinke werkzaam in Amsterdam-Noord, het woord voeren. Opgeven is wel noodzakelijk en kan via deze link: https://www.gave.nl/webinar-meer-kleur-in-je-kerk

Foto: Groepsfoto waarop deelnemers staan van de ontmoeting op 28 april in Zwolle