Afrikaanse theologes analyseren

Mooier verbinding voor predikanten en pastores in Overijssel-Flevoland met de actualiteit is nauwelijks denkbaar. Op 22 juni verzorgt de PTHU een online-symposium over ‘Afrikaanse vrouwen theologen met verhalen over ‘verbonden en niet-verbonden’’.

Het thema is voor deze regio aantrekkelijk, omdat de classis qua oriëntatie vanuit KerkinActie verbonden is met Zuid-Afrika. In het symposium komen de continenten direct bij elkaar. Eén van de inleiders is dr. Johanneke Kroesbergen-Kamps, zij is postdoctoraal onderzoeker van religie en missiologie aan de universiteit van Pretoria. Naast haar komen drie andere vrouwen in beeld: dr. Anne-Claire Mulder van de PTHU (gespecialiseerd in genderstudies), dr. Heleen Joziasse (diaconaal werker bij Stek in Den Haag) en Kenneth Vers Babel (gespecialiseerd in Afrikaanse theologie).

Het thema sluit ook (onbedoeld) aan bij het recent naar buiten gebracht onderzoek van het Nederlands Dagblad. Daaruit blijkt dat negentig procent van de vrouwelijke predikanten en pastores geregeld met seksisme te maken krijgt in Nederland.

Als doelstelling van het symposium is genoemd: ‘Het symposium zal kritisch verkennen hoe Afrikaanse theologes omgaan met verbinding en disconnectie waarop ze stuiten in de Nederlandse en Vlaamse theologische discussies. Het brengt daarmee wellicht ook in beeld hoe Afrikaanse en Westerse theologie elkaar raken.

Deelname en registratie is mogelijk via s.e.masunda@pthu.nl. De voertaal is Engels.